5. 9. 2022

Připomínáme seminář WHISTLEBLOWING – jaké povinnosti nás čekají

SOVAK ČR připravil seminář na téma whistleblowingu.

Do 17. prosince 2021 měla být v členských státech EU implementována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Přestože se České republice nepodařilo doposud příslušný implementační zákon přijmout, některým subjektům vznikla povinnost zavést vnitřní oznamovací systém již nyní. V tomto semináři se renomovaní přednášející budou mimo jiné věnovat souvisejícím dopadům, podívají se na aktuální podobu navrhovaného zákona o ochraně oznamovatelů a poskytnou i praktická doporučení pro implementaci vnitřního oznamovacího systému v organizacích.

Přednášet budou Jaroslava Kračúnová, advokátka a partnerka Deloitte Legal, vedoucí týmu Business Integrity pro region střední Evropy a Michaela Kaňková, advokátka Deloitte Legal, specialistka v oblasti compliance.

Přihlášku naleznete zde a lze ji zaslat nejpozději do 15. 9. 2022 na e-mail doudova@sovak.cz.