8. 12. 2020

Připomínáme webinář Průvodce korporátním světem po novele zákona o obchodních korporacích

Webinářem provede Mgr. Ing. Ludvík Juřička, HAVEL & PARTNERS s.r.o., který se mimo jiné specializuje na právo obchodních společností, fúze a akvizice, nemovitosti a stavební právo, problematiku cenové kontroly a spornou agendu. V programu se přednášející zaměří na novou právní úpravu zákona o obchodních korporacích. Stěžejními tématy budou rozdělování zisku, jiných vlastních zdrojů a poskytování záloh, či orgány společnosti. V centru pozornosti budou rovněž zvláštní druhy akcií, valná hromada a hlasování per rollam.

V případě zájmu o účast vyplňte, prosím, přihlášku a zašlete ji nejpozději do 10. 12. 2020 na e-mail: doudova@sovak.cz. Program a přihlášku naleznete zde. Storno účasti je možné provést nejpozději 5 kalendářních dnů před konáním akce, v případě technických problémů na straně účastníka se poplatek nevrací.

Dalším připravovaným webinářem je Suchá novela vodního zákona a další legislativní novinky oboru dne 27. 1. 2021. Na webináři bude přednášet JUDr. Zdeněk Horáček, Ph. D., Deloitte Legal, s.r.o. Podrobnější informace budou zveřejněny do konce roku a přihlašovat se bude možné od 4. 1. 2021.