7. 10. 2020

Připomínky k aktuální legislativě v měsíci říjnu

SOVAK ČR se zabývá návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, a návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod. Řádní členové SOVAK ČR se mohou v případě připomínek k těmto dokumentům, u nichž připomínkování ještě probíhá, obrátit přímo na SOVAK ČR na e-mail sovak@sovak.cz nebo na příslušné odborné komise a začlenit tak své návrhy do konečného stanoviska vydaného prostřednictvím SOVAK ČR, které bude zveřejněno pro řádné členy v rubrice Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě. Připomínky lze zasílat do 12. 10. k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., a do 14. 10. k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb. 

Byla aktualizována tabulka Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě. Mimo jiné zde byly nově zveřejněny připomínky k návrhu novely zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.