Provoz vodovodů a kanalizací 2020
8. 6. 2020

Přípravy na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací vstoupily do další fáze

Tradiční dvoudenní oborová konference Provoz vodovodů a kanalizací, kterou pořádá SOVAK ČR, proběhne ve dnech 3. 11.–4. 11. 2020 v Praze.

Ke konferenci byla zveřejněna úvodní informace a programový výbor pracuje na sestavování programu konference. Pokud chcete sdílet na akci své inspirativní zkušenosti z praxe, nebo nabídnout nosná odborná témata, zašlete přihlášku s námětem nejpozději do 22. 6. 2020 na adresu programového garanta SOVAK ČR.

V přilehlých prostorách přednáškových sálů bude probíhat doprovodná prezentace dodavatelských firem. Předběžnou objednávku reklamních služeb na konferenci, a to buď jako hlavního partnera, partnera, či vystavovatele, zašlete nejpozději do 30. 6. 2020 na adresu organizačního garanta SOVAK ČR.

Kontakty, na které lze výše uvedenou přihlášku odborné přednášky na konferenci, či předběžnou objednávku reklamních služeb zaslat, jsou následující: Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1, nebo e-mail: konference@sovak.cz. V případě dotazů ohledně odborných přednášek kontaktujte programového garanta Ing. Zuzanu Jonovou na tel.: 724 964 429, ohledně informací pro partnery organizačního garanta Ing. Barboru Škarkovou na tel.: 601 374 721.

Pro více informací sledujte rovněž záznam akce v Kalendáři událostí zde.

Těšíme se na Vaše náměty a spolupráci.