19. 3. 2018

Prodej podniku ČOV Český Krumlov s.r.o.

Ing. Lukáš Vlašaný, IČO: 698 13 019, se sídlem Vančurova 2904, 390 01 Tábor, jakožto insolvenční správce společnosti ČOV Český Krumlov s.r.o., IČO: 281 60 363, se sídlem Horní Brána 509, 381 01 Český Krumlov tímto oznamuje, že byl zahájen prodejní proces směřující k prodeji obchodního závodu dlužníka ČOV Český Krumlov s.r.o., zapsaného pod poř. č. 1 v soupisu majetkové podstaty.

Sdělení zájmu o koupi uvedeného majetku zasílejte e-mailem na adresu lukas@vlasany.cz.

Komerční sdělení.