Ilustrační foto
25. 11. 2019

Průzkumy spokojenosti zákazníků (2. díl)

Téměř 91 % domácností hodnotí pozitivně činnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SmVaK Ostrava), 92 % dotazovaných příznivě hodnotí kvalitu pitné vody. Pozitivně vnímá SmVaK Ostrava 95 % dotazovaných představitelů měst a obcí a 92 % zástupců firemního sektoru, kteří výrazně příznivě hodnotili také vystupování zaměstnanců vodárenské společnosti při řešení provozních záležitostí (99 %). Vyplývá to z průzkumu zákaznické spokojenosti, který realizovala agentura Respond & Co. v lokalitách Moravskoslezského kraje, kde vodárenská společnost působí.

„Příznivého hodnocení zákazníky si velice vážíme, protože jejich spokojenost je klíčovým parametrem úspěšnosti fungování naší společnosti. Průzkum jsme realizovali opět po dvou letech, a to, že se v tomto ohledu hodnocení ze strany domácností, měst nebo podnikatelského sektoru nezměnilo, je pro nás potvrzením toho, že naše úsilí o udržování úrovně služeb na vysoké úrovni, případně jejich další zkvalitňování, jde správným směrem. Například všichni zástupci municipalit uvedli, že jsou spokojeni s profesionalitou a přístupem našich zaměstnanců, s nimiž řeší praktické provozní záležitosti. To mě těší a zároveň to beru jako výzvu pro další práci,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

92 % dotazovaných domácností považuje dodávanou pitnou vodu za kvalitní, pozitivně ji reflektuje také 94 % zástupců firemního sektoru a 97 % představitelů municipalit. „Kvalita pitné vody v regionu je dlouhodobě jednou z nejlepších v České republice. Je to dáno jednak kvalitou zdrojů v podobě údolních nádrží Šance, Morávka a Slezská Harta – Kružberk, ale také vynikající úrovní našich úpravárenských provozů. Poté, kdy jsme v uplynulých letech výrazně modernizovali strojně-technologické zařízení naší největší úpravny vody v Podhradí u Vítkova, v současnosti za téměř 125 milionů probíhá investice do strojně-technologického zařízení v největší beskydské úpravně pitné vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí,“ vysvětluje Pšenička.

8 % domácností vnímá vodu jako spíše nekvalitní. Za nejčastější problém považují to, že voda teče mírně rezavá. „To ale souvisí spíše s vnitřními rozvody v domech, tedy stavem infrastruktury za vodoměrem,než s kvalitou dodávané vody. Pravidelně provádíme rozbory surové vody před úpravou, v průběhu úpravárenského procesu i vody upravené. Probíhají také analýzy pitné vody u zákazníka (odběry z kohoutku). Výsledky rozborů kvality jsou každý týden zveřejňovány na stránkách www.smvak.cz dle sledovaných parametrů, jednotlivých úpraven vody, nejvýznamnějších vodojemů i oblastí, které jsou vodou zásobovány,“ říká ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Podle 93 % domácností se poruchy v dodávkách pitné vody vyskytují málo často, podle dvou třetin z nich pak vůbec. Pozitivní skutečností je to, že 95 % dotázaných, kteří se s poruchou setkali, navíc uvádí, že jsou odstraňovány zaměstnanci SmVaK rychle. Podle 90 % představitelů obcí se poruchy nevyskytují vůbec, nebo pouze zřídka. 93 % z nich je také spokojeno s tím, jak jsou poruchy, v případě, že se vyskytnou, odstraňovány. 59 % zástupců domácností tvrdí, že ví, kolik platí za vodné a stočné, což představuje v porovnání s průzkumem z roku 2017 nárůst o 8 %. Ale stále je to o 10 % méně než před čtyřmi lety. „Lidé, kteří uvedli, že ví, kolik za vodu platí, se ve svých odpovědích poměrně výrazně mýlili, když v průměru uváděli cenu o devět korun na kubík vyšší, než odpovídá realitě. Deklarace znalosti nemusí vždy znamenat, že je orientace v problematice cen správná. I to může být jedním z důvodů, proč považuje třetina respondentů cenu za odpovídající, zatímco 59 % lidí, což je o 2 % méně než před dvěma lety, ji považuje za vysokou,“ říká ředitel výzkumné agentury Respond & Co Ondrej Gažík.

Dlouhodobě se nemění fakt, že téměř polovina lidí si občas kupuje domů balenou vodu (50 % v roce 2011, 46 % v roce 2017 a 47 % v roce 2019). Oproti tomu pravidelně si k pití kupuje balenou ochucenou vodu pouze 8 % respondentů, což představuje oproti průzkumu z roku 2017 pokles o 13 %. 40 % lidí si ochucenou balenou vodu nekupuje nikdy, protože je podle nich buď drahá, nebo její kvalita není vyšší než v případě vody kohoutkové,“ popisuje Gažík.

Podle 94 % dotazovaných v domácnostech se SmVaK Ostrava stará dobře o vodárenskou infrastrukturu. „Lidé také velmi pozitivně hodnotili profesionalitu našich zaměstnanců na zákaznických centrech, kdy si vysloužili výrazně lepší známku, než například centra telefonních operátorů nebo dodavatelů elektřiny. Respondenti jsou také spokojeni s pracovníky, kteří jim odečítají údaje na vodoměru. Kdybychom použili stupnici známkování jako ve škole, vysloužili si průměrnou známku 1,3. Dotazovaní se pozitivně vyjadřovali k vstřícnému chování a profesionalitě našich kolegů. Na to jsem hrdý a beru to jako výzvu k další práci tímto směrem,“ říká Pšenička.

Průzkum mezi 900 domácnostmi, kam dodává SmVaK Ostrava pitnou vodu a odvádí vodu odpadní, proběhl v říjnu letošního roku. Ve stejném období proběhlo také dotazování zástupců 100 měst a obcí v regionu a 100 představitelů podnikatelských subjektů.