Publikace  JAK NA POTRUBÍ
28. 4. 2021

Publikace JAK NA POTRUBÍ

V průběhu ledna vyšlo rozsáhlé dílo z pera Ing. Václava Pekaře, CSc., JAK NA POTRUBÍ, které komplexně pojednává problematiku výpočtů a projektování potrubí. Publikace je vydávána s podtitulem Kniha nejen o výpočtech potrubí, což znamená, že je určena nejenom úzce specializovaným konstruktérům, projektantům a výpočtářům, ale i širokému okruhu dalších technických pracovníků. Užitečné informace zde naleznou technici a inženýři zabývající se mj. investiční činností, provozem, správou, inspekcemi a revizemi potrubí, pracovníci notifikačních orgánů a řada dalších. Necelé dva měsíce stačily aby se kniha v prvním vydání téměř vyprodala. Svým rozsahem a komplexností se jedná o unikátní dílo, kde čtenář nalezne na 464 stranách mimo jiné také 682 fyzikálních rovnic a 305 obrázků a schémat. Publikace je tak vítaným zdrojem informací pro řadu odborníků, také v oblastech projektování, správy a inspekce technického stavu infrastruktury řady průmyslových, petrochemických, energetických nebo vodárenských společností.

„S potešením som zistil, že do rúk technickej verejnosti v ČR sa dostala zaujímavá publikácia p. Ing. Václava Pekaře, pojednávajúca o problematike pevnostných výpočtov potrubných systémov. Po jej preštudovaní konštatujem, že sa na veľmi dobrej úrovni zaoberá touto rozsiahlou, náročnou a technicky významnou problematikou. Publikácia sa zaoberá nielen oblasťou pevnostných výpočtov, ale aj prevádzkovými podmienkami a základnými procesmi poškodzovania a degradácií potrubí. Preto informácie  a poznatky uvedené v publikácii sú využiteľné nielen pre pevnostné výpočty a analýzy, ale sú významné aj pre riadenie prevádzkových režimov, vykonávania revízíi, posudzovania technického stavu a udržiavania  tlakových zostav.“  

Ing. Ján Kudlovský, nezávislý konzultant v oboru tlakových zařízení, autor publikace Tlakové zariadenia v európskej únii

„Velice zajímavá kniha, jsem moc rád, že vznikla, neboť dílo takového rozsahu a zaměření u nás chybělo. Vřele ji doporučuji všem odborníkům v oboru.“

Ing. Milan Mocker, Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

„Velmi komplexní a rozsáhlá publikace pro projektanty, kteří se zabývají nejen pevnostními výpočty a projektováním, ale i pro odborníky, kteří řeší provoz a technický stav potrubí.“

Ing. Roman Řezáč, odborný garant tlakových zařízení, Technická inspekce České republiky

Na vydání publikace nazují v rámci vzdělávacího programu AKADEMIE APTI specializované odborné kurzy, které se momentálně nedají bohužel organizovat jinak, než on-line. Ze zkušeností organizátora, společnosti Medim, spol. s r.o. vyplynulo, že řada účastníků on-line kurzů tuto volbu vítá.

Třídenní specializovaný kurz POTRUBÍ ON-LINE

V souvislosti s vydáním knihy proběhne také třídenní specializovaný kurz POTRUBÍ ON-LINE. Akce se s ohledem na situaci přesunuje na platformu Microsoft Teams. Kurz bude členěn do šesti přednáškových bloků.

Termín kurzu: 11., 12. a 18. května 2021.

Program kurzu

11. května 2021

I. blok 09,00–10,30
Všeobecný základ pro výpočet potrubí
Tvorba potrubní třídy
Materiály potrubí

II. blok 11,00–12,30
Zatížení potrubí
Mezní stavy potrubí

12. května 2021

III. blok 09,00–10,30
Vyhodnocování napětí houževnatých a křehkých materiálů
Kompenzace délkové roztažnosti

IV. blok 11,00–12,30
Stabilita potrubní stěny
Únosnost hrdel aparátů a zařízení

18. května 2021

V. blok 09,00–10,30
Potrubní spoje
Potrubní komponenty a jejich zatížení

VI. blok 11,00–12,30
Zkrácený pohled na dynamické výpočty potrubí
Kvazistatický výpočet dynamických zatížení

Více informací zde.