E-learningový vzdělávací portál eSOVAK
19. 7. 2022

Rádi byste nabídli vašim zaměstnancům jazykové zdokonalení v anglickém jazyce samostudiem? Vyzkoušejte e-learningový vzdělávací portál eSOVAK

SOVAK ČR nabízí moderní způsob vzdělávání přes portál eSOVAK. Bližší informace zde. V případě zájmu a dotazů, prosíme, kontaktujte Veroniku Doudovou (727 915 325, doudova@sovak.cz) nebo Ing. Barboru Škarkovou (601 374 721, skarkova@sovak.cz). 

Celkem je v nabídce 39 e-kurzů, povinných školení, instruktážních videí a příkladů dobré praxe. V dalším textu podrobněji představujeme vybrané kurzy z výše uvedených oblastí.

Ukázka z kurzu English in Business portálu eSovak
  • English in Business – doklad o absolvování

Interaktivní kurz obchodní angličtiny nejnovější generace je určený zejména pro osoby ovládající angličtinu na středně pokročilé úrovni, kteří cizí jazyk potřebují používat v práci, při obchodní komunikaci nebo v oblastech souvisejících s obchodem: marketing, management, finance, reklama, administrativa atp. Kurz je založený na kurzu „Business Targets“ celosvětově známého autora anglických učebnic Simona Greenalla vydaného Macmillan Heinemann ELT z Oxfordu. Obsahuje stovky interaktivních cvičení, zvukové nahrávky, rozsáhlou gramatiku, fotografie, ilustrace, dokonalé videofilmy, animace, simulace a jazykové hry a mnoho pokročilých nástrojů pro efektivní budování jazykových obchodních dovedností: vlastní výukové plány a editor lekcí, pokročilý systém rozpoznání řeči a procvičování výslovnosti, efektivní systém kontroly pokroku ve výuce. Business English poskytuje vysoce poutavý materiál pro každého, kdo si chce zlepšit jazykové dovednosti v reálných obchodních situacích. Kurz zahrnuje slovní zásobu používanou v moderní komunikaci pomocí mobilních telefonů, e-mailů a internetu.

Ukázka z kurzu Kurz obecné angličtiny C1 portálu eSovak
  • Kurz obecné angličtiny A1 – doklad o absolvování
  • Kurz obecné angličtiny A2 – doklad o absolvování
  • Kurz obecné angličtiny B1 – doklad o absolvování
  • Kurz obecné angličtiny B2 – doklad o absolvování
  • Kurz obecné angličtiny C1 – doklad o absolvování
  • Kurz obecné angličtiny C2 – doklad o absolvování

E-learningové kurzy obecné angličtiny 24/7 Angličtina Cambridge obsahují celkem 450 hodin výuky a jsou založeny na řadě učebnic Language in Use britského nakladatelství Cambridge University Press. Pokrývají několik let výuky od úplných začátečníků až po pokročilé (úrovně A1–C2 podle Evropského referenčního rámce). Online kurzy trénují schopnost komunikovat v modelových situacích na odpovídajícím stupni pokročilosti daného kurzu, schopnost používat prostudované gramatické jevy a zároveň i formulovat psaný text na zadané téma.