E-learningový vzdělávací portál eSOVAK
15. 11. 2021

Rádi byste proškolili zaměstnance v oblasti manažerských dovedností? Vyzkoušejte e-learningový vzdělávací portál eSOVAK

Portál eSOVAK je moderním nástrojem zcela zastupujícím klasické vzdělávací akce a umožňuje povinné školení i u zaměstnanců v režimu home office. 

V rámci pilotní části realizace projektu nabízí SOVAK ČR kompletní obsah vzdělávacího portálu eSOVAK při platbě do 31. 12. 2021 za zvýhodněných finančních podmínek. Bližší informace zde. V případě zájmu a dotazů, prosíme, kontaktujte Veroniku Doudovou (727 915 325, doudova@sovak.cz) nebo Ing. Barboru Škarkovou (601 374 721, skarkova@sovak.cz). Celkem je v nabídce 39 e-kurzů, povinných školení, instruktážních videí a příkladů dobré praxe. V dalším textu podrobněji představujeme vybrané kurzy z výše uvedených oblastí.

 

Ukázka z kurzu Change Management portálu eSovak

Manažerské kurzy

  • Change Management 1 (MotivP) – doklad o absolvování

V prvním díle kurzu Change management je představena změna z pohledu jejích hlavních předpokladů a metod. Formou mapování změny se seznámíme s různými typy změn, odlišíme strategický a operativní přístup ke změně, dozvíme se, jak změnu řídit a šířit směrem k druhým. Kurz se zaměřuje zejména na proaktivní přístup ke změně. Zajímavostí kurzu je virtuální doprovod komentářem a slovem Ondřeje Nováka.

  • Change Management 2 (MotivP) – doklad o absolvování

V druhém díle kurzu Change management jsou představeny techniky pro zavádění změny, její řízení a šíření. Poznáme typy reakcí, jak mohou lidé na změnu reagovat, a způsoby, jak s těmito reakcemi pracovat a co dělat v případě, že se jí brání. Nakonec, jak změnu udržet, aby se stala pevnou součástí firemní praxe. Virtuálním lektorem kurzu je opět Ondřej Novák.

Ukázka z kurzu Řešení konfliktů portálu eSovak
  • Řešení konfliktů (PREVENT s.r.o.) – doklad o absolvování

Kurz o způsobech a cestách, jak řešit konfliktní situace v pracovním i soukromém prostředí je další z manažerských témat, která patří mezi často vyhledávaná. Kurz se zabývá mj. problematikou řešení konfliktů, strategií manipulace, konstruktivním jednáním a často diskutovanou asertivitou, jejímž cílem je pochopit partnera v komunikaci, porozumět jeho názorům, postojům, potřebám a respektovat je.

  • SMART – Jak dosáhnout svých cílů (PREVENT s.r.o.) – doklad o absolvování

Kurz zpracovává téma stanovování cílů a definuje, s čím je tento proces v dobře fungujícím prostředí provázaný. Správný způsob stanovování cílů souvisí se zásadami systému managementu kvality, musí vždy brát v potaz osobnostní typy zaměstnanců, jejich schopnosti a odborné znalosti a nedílnou součástí celého procesu je i motivace zaměstnanců a zpětná vazba od nich. Byť se jedná o klasické téma z balíku softskills, kurz je zpracovává zajímavou a odlehčenou formou.

Ukázka z kurzu Vedení porad portálu eSovak
  • Time Management (PREVENT s.r.o.) – doklad o absolvování

Kurz je zaměřen na zvýšení efektivity práce manažera pomocí správného plánování, využívání času a rozvoje kompetencí jeho týmu pomocí delegování.

  • Vedení porad (PREVENT s.r.o.) – doklad o absolvování

Cílem je seznámit se se zásadami delegování úkolů jako nástrojem řízení a s efektivním způsobem vedení porad, přijmout delegování jako součást manažerské práce Umět rozhodnout co a na koho delegovat, eliminovat rizika plynoucí z delegování a zvládnout zásady účinného vedení porad a aplikovat je v praxi.

Ukázka z kurzu Manažerské příběhy (18 příběhů) portálu eSovak
  • Manažerské příběhy (18 příběhů) – doklad o absolvování

Boty na cestu – Mocný král si stěžoval na kamenitou cestu, stejně jako na horký písek, a tak nařídil celé království pokrýt hovězími kůžemi. „Co kdyby sis nechal vystřihnout z kůže jen dva malé polštářky pod svoje nohy?“ smál se šašek. Management změny pracuje se základní myšlenkou, že měnit celý svět najednou se nikdy nedaří. Každá opravdová změna je vnitřní a vychází z naší mysli a našich vnitřních postojů.

Brouk nosatec – „Brouk nosatec“ představuje první ze skupiny manažerských příběhů. Na pozadí příběhu brouka, který se počátkem 20. stol. přemnožil na americkém jihu a způsobil veliké ztráty místním farmářům, autor kurzu vysvětluje moment proaktivní změny, sebereflexe a princip tzv. „nejcennějšího neúspěchu“. Záleží jen na nás, zda svého brouka nosatce vnímáme jako příležitost či tragédii.

Cesta ke studánce – „Cesta ke studánce“ je příběhem z knihy Malý princ A. de Saint-Exupéryho. Příběhem, kde obchodník nabízí pilulky utišující žízeň, které umožňují ušetřit až 53 minut za týden. Čísla jsou z manažerského pohledu podstatná, ale nad nimi rozhodují preference. Pokud preference vyplývají spíše z hodnot manažerů, pak mohou být vhodnými vodítky v mnoha situacích. Každý z nás potřebujeme mít na sebe čas.

Čím se řídit – Příběh „Čím se řídit“ vypráví o cestě otce a syna na oslu, kteří reagují na subjektivní reakce druhých. Každý by měl sám vědět, co je důležité, správné a zvolit si vlastní způsob dosažení svých cílů. V tomto příběhu autoři kurzu vysvětlují a srovnávají roli manažera a leadera.

Chrám slunečních hodin – Monarcha přivezl ze svých cest sluneční hodiny a dal je k dispozici všem svým lidem. Život poddaných se tím změnil, začal plánovat své činnosti a stali se přesnějšími a výkonnějšími. Co nastalo poté, co monarcha zesnul? Lidé ztratili vodítko a impuls, který jim udával čas. Království postupně chudlo. Monarcha (z manažerského pohledu) zapomněl ve svých lidech vybudovat důvěru v sebe samé a ve vnitřní hodnoty. Nápodoba vnějších vzorů nevede k dlouhodobému cíli.

Kdo najde koně? – Příběh „Kdo najde koně?“ je jedním z příběhů o empatii, kterou v tomto případě zosobňuje kuchař. Ten během pár hodin najde neoblíbenějšího koně krále, ačkoli všem rádcům a šlechticům se to po dlouhých úvahách a výpravách nepovedlo. Šlechtici a rádcové posuzovali problém podle sebe, zatímco kuchař se musí zabývat tím, co bude chutnat druhým. K empatii autor přidružuje i schopnost naslouchání druhým, které manažerům pomáhá vyvarovat se zbytečných chyb.

Ukázka z kurzu Manažerské příběhy (18 příběhů) portálu eSovak

Nejprve si oloupejte pomeranč – Příběh o velbloudovi, který stál v ústraní, a bylo téměř zbytečné o něm vyprávět. Na druhou stranu … „bez něj by se ten příběh nezačal.“ Krátká úvaha vede k ilustraci dovednosti vysokých manažerů delegovat pravomoci.

O cíli – „Management je střelbou na pohyblivý cíl.“ Tak je ukončen příběh, který přibližuje téma cílů, prostředků k jejich dosahování a zároveň vysvětluje, že získávání kvalitních výsledků se někdy mylně zaměňuje za dosahování cílů.

O dávkách – Dobrý management je rovněž založený na schopnosti předávat druhým informace v přiměřených dávkách tak, aby si každý našel svůj prostor pro realizaci. „Manažeři, kteří se neumějí dávkovat, způsobují nadýmání.“

O dobrém i špatném vínu – Poselství příběhu o víně je o přijetí povedeného i nepovedeného, za které je odpovědný manažer v obou případech. Odpovědnost za špatné není o hledání viny, nýbrž o hledání řešení. A odpovědnost za dobré je potřeba s pokorou přijmout, poděkovat za odvedenou práci a vždy je možnost nahlas říci, že se „nám víno vydařilo“.

O muži, který každých 10 minut tleskal rukama – Na pozadí krátkého příběhu muže, který „každých deset minut tleskal, aby zahnal slony…“, poukazuje autor na opakování zbytečných aktivit ve firmách. Když je jednou přestaneme dělat, zjistíme, že se nic nestane.

O židovském obchodníkovi a motivaci – Příběh zfanatizované Hitlerovy mládeže skandující před obchodem šikovného Žida je příběhem o tom, že i bezmocní mohou řídit mocné, pokud se jim podaří převzít situaci a získat morální převahu. Žid chytře odměnil mladé za jejich výkon a chtěl, aby na druhý den znovu přišli skandovat před jeho obchod. Chlapci nakonec vychladli, situaci už neřídili oni a z jejich vnitřní motivace se rázem stala motivace vnější.

Ukázka z kurzu Manažerské příběhy (18 příběhů) portálu eSovak

Odkaz beduína – Jak rozdělit 17 velbloudů podle přání starého otce, když nejstaršímu synovi odkázal polovinu velbloudů, prostřednímu třetinu a nejmladšímu devítinu? Každá situace a každý problém má nějaké řešení. Pokud opakovaně návrhy k řešení situace nevedou, je potřeba vnést nový podnět, který překročí původně daný rámec. „Vždy existuje 18. velbloud.“

Osel a břemeno – Na příkladu hloupého osla, který se snaží si usnadnit cestu k cíli, příběh vysvětluje, že je ku prospěchu rozeznávat mezi věcmi jednoduchými a snadnými. Dosažení cíle trvalejšího charakteru vyžaduje vždy námahu.

Podobenství o hřivnách – Příběh je jedním z příběhů o vedení a vůdcovství. Vychází ze základních manažerských fakt, která pracují s pojmy jako loajalita, princip diferenciace a rovnost příležitostí. Král spravedlivě posoudil své služebníky, výkonné a loajální odměnil, špatným odňal i to málo, co jim zůstalo. Nevěrné a úkladné vyhnal.

Rozbitá okna – Slavný příběh „Rozbitá okna“ z období 80. let minulého století v New Yorku poukazuje na ideální schopnost manažerů preventivně řešit drobné a menší přestupky, aby zabránili větším, neřešitelným situacím. Manažer je tím, kdo jako jeden z prvních vidí rozbité okno a sjedná včasnou nápravu.

Smrt v Teheránu – „Tváří v tvář hrozbě jednej podle svého plánu.“ Vnímání širších souvislostí, nadhled, uvážené rozhodování, to vše patří k dobrému managementu. Dobrý manažer zůstává věrný sám sobě a svým plánům.

Vězňovo dilema – Příběh s názvem „Vězňovo dilema“ popisuje, podle čeho se bude řídit rozhodování dvou vězňů v situaci, kdy jsou podezřelí z loupeže, nicméně bez dostatečných důkazů k předvedení před soud. Z firemního a manažerského pohledu je příběh zejména příběhem o důvěře, která je nejen sociálně-psychologickou, ale i ekonomickou kategorií.