23. 9. 2020

Řádným členům jsou zveřejněny připomínky k aktuální legislativě v Informaci pro členy

SOVAK ČR zveřejnil na webových stránkách ve skryté části webu pro řádné členy v kategorii Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě v rubrice Informace pro členy uplatněné připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva a návrhu zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a o změně některých zákonů (zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí).

Řádní členové mohou zasílat aktuálně do 2. 10. 2020 připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, do 25. 9. 2020 k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, návrhu nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu a k dotazníku Evropské unie Green Deal – Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích. Do 28. 9. 2020 je možné se vyjádřit také k dalšímu dotazníku Evropské unie Hodnocení dopadu SZP na biologickou rozmanitost, půdu a vodu. Byla aktualizována tabulka zde.