Webkonference Provoz vodovodů a kanalizací,  Ing. Václav Hošek a Ing. Karla Ferinová
6. 11. 2020

Recyklovaná voda a další zajímavá témata v druhé části webkonference Odpadní voda

Dne 5. 11. 2020 proběhla druhá část webkonference Provoz vodovodů a kanalizací, kterou pořádá SOVAK ČR, a to Odpadní voda.

Ve druhé části webkonference Odpadní voda, kterou moderoval Ing. Václav Hošek, Královéhradecká provozní, a.s., vystoupili Ing. Karla Ferinová, Státní fond životního prostředí ČR, Ing. Jiří Rosický, Pražská vodohospodářská společnost a.s., Ing. Lenka Fremrová, Sweco Hydroprojekt a.s., Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M., VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., Ústav technologie vody a prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a  Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

Webkonference Provoz vodovodů a kanalizací, Ing. Václav Hošek a Ing. Lenka Fremrová

Jedním z hlavních poselství této části webkonference bylo prosazení změny vztahu veřejnosti k recyklaci odpadních vod, které se týkaly přednášky Ing. Ondřeje Beneše, Ph.D., MBA, LL.M., a prof. Ing. Jiřího Wannera, DrSc. Je třeba popularizovat dobré příklady takového znovuvyužití. Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M., zdůraznil, že voda je příliš vzácná, aby byla použita jen jednou a kromě prvních aplikací u nás, jakými jsou recyklace vyčištěných odpadních vod pro zálivku v Kbelích/Vinoři, a výroba piva ERKO, se zevrubně věnoval zejména průzkumu RECYKLOVANÁ VODA 6/2020. Ten byl uskutečněn pro skupinu Veolia v období 8.–12. 6. 2020 na vzorku 1 000 respondentů. Jeho cílem bylo zjištění sociální přijatelnosti využívání recyklovaných vod. Zásadním problémem je ale skutečnost, že legislativa stále ještě není na znovuvyužívání vod v České republice připravena, příslušné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/741 ze dne 25. 5. 2020 bude teprve implemenováno. Součástí právního řádu členských zemí by se mělo stát od roku 2023.

Webkonference Provoz vodovodů a kanalizací, Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.

Také prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., podpořil myšlenku na zavádění opětovného využívání odpadních vod, a to argumenty jako je stále rostoucí cena vody, využívání kvalitní pitné vody pro nepitné účely, či postupující problémy s nedostatkem vody v důsledku rostoucího vodního stresu. Také současné čistírenské technologie již jsou na takové úrovni, aby se mohlo s recyklací začít. Důležité je, že i veřejnost používání pitné vody pro nepitné účely začíná vnímat jako plýtvání. V Evropské unii existuje celá řada inspirativních využití recyklované odpadní vody například v Barceloně, Lombardii, Londýně, či Lisabonu. K tuzemské situaci prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., připomněl skupinu biologického čištění a recyklace odpadních vod na VŠCHT Praha a její projekty. Jedním z nich je využití recyklované odpadní vody pro zavlažování trojské kotliny v Praze.

Webkonference Provoz vodovodů a kanalizací, prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

V letech 2018–2020 probíhá technologický projekt Recyklace pro využití ve vodním hospodářství měst budoucnosti, jejímiž řešiteli jsou VŠCHT Praha a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Po prvním roce laboratorních experimentů probíhají testy v poloprovozním modulu terciárního čištění sekundárního odtoku ze Stávající vodní linky ÚČOV Praha. Úspěšný byl při získávání financování mezinárodní projekt Používání chytrých řešení ve vodním hospodářství, který bude probíhat v letech 2020–2024. Účastní se ho Itálie/Sicílie, Ghana, Norsko, Nizozemí a ČR. Partnery za českou stranu jsou ČVUT Praha, VŠCHT Praha a Pražská vodohospodářská společnost a.s. a budou řešit bezpečné využívání vyčištěných odpadních vod pro zavlažovací účely v green-gray řešeních pro rozvoj měst.

Webkonference Provoz vodovodů a kanalizací je rozprostřena do tří dnů 3., 5. a 10. listopadu a program naleznete zde. Dne 10. 11. 2020 proběhne ještě třetí část konference Pitná voda.

Ivana Weinzettlová Jungová
SOVAK ČR