Ilustrační foto, zdroj Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
20. 3. 2020

Rozšířené služby vyjadřovacího portálu u Pražských vodovodů a kanalizací, a.s.

Na příkladu Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., (PVK) je vidět, že krizový stav přispívá k podpoře elektronizace služeb a takové kroky jsou jistě vítanými zlepšeními i do budoucna. Více se dozvíte v tiskové zprávě PVK níže.

PVK vzhledem k situaci šíření nemoci Covid-19 zprovoznily pro příjem žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci pro potřeby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění vyjadřovací portál. „Žadatel pomocí elektronického formuláře, který obsahuje 3 po sobě jdoucí části, vyplní žádost o vyjádření ke svému záměru a následně ji potvrdí přes zadanou e-mailovou adresu. Na tuto e-mailovou adresu budou zasílány i případné požadavky o doplnění nebo úpravu projektové dokumentace. Stanovisko PVK bude žadateli následně odesláno elektronickou formou,“ vysvětlil tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

Dokumentaci k jednotlivým žádostem o vyjádření je nutné vkládat výhradně v barevném provedení ve formátu PDF a v kvalitě rozlišení umožňující řádné zobrazení záměru. Možné je vložit maximálně pět souborů, přičemž každý má mít maximální velikost 20 MB. „Pokud nebude dodržena kvalita a rozlišení elektronické dokumentace, budeme zákazníky žádat o její doplnění,“ podotkl Tomáš Mrázek. PVK zároveň zákazníky žádají, aby do portálu nevkládali přílohy, které odporují svým obsahem zákonu nebo byly získány v rozporu s ním.