ZŠ Kravaře, foto: archiv SmVaK Ostrava
3. 9. 2021

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.: Strom života a Planeta Oxidan jsou zpět ve školách

Do sedmého školního roku vstupuje program Strom života o významu vody pro člověka a přírodu. Před téměř třemi lety se k němu přidala Planeta Oxidan určená pro nejvyšší ročníky základních škol a první ročníky víceletých gymnázií, která se zaměřuje především na odpovědné nakládání s odpadními vodami a socio-ekonomické aspekty efektivního nakládání s vodními zdroji. Oba interaktivní programy se vrací zpět po školním roce, kdy se děti vzdělávaly v dominantní míře z domova online formou. Nový školní rok tak s sebou nese řadu neznámých a očekávání ze strany žáků, rodičů, ale také učitelů, vedení a zřizovatelů škol. 

Vzdělávací program o významu vody pro člověka a životní prostředí s názvem Strom života odstartoval v základních školách v Moravskoslezském kraji v dubnu 2016. Od té doby se hra dočkala více než 250 realizací a zúčastnilo se jí více než 4 500 žáků pátých až sedmých tříd. Na začátku roku 2019 představila vodárenská společnost další variantu vzdělávacího programu o vodě a jejím významu, tentokrát byla vyvinuta pro nejvyšší třídy základních škol a víceletá gymnázia a nese název Planeta Oxidan. Ta výrazněji akcentuje společenskou odpovědnost při nakládání se zdroji. Díky ní si mohou žáci uvědomit, že rozvoj společnosti není možný bez spolupráce a udržitelného zacházení s vodními zdroji a produkovanou odpadní vodou. S každou zúčastněnou třídou pracují animátoři – většinou studenti a absolventi pedagogiky nebo psychologie – zážitkově celý vyučovací den. Jdou do hloubky a kromě logického uvažování působí výrazně na emoční stránku vnímání, kterou během hry u dětí rozvíjí. Jsme přesvědčeni o tom, že to je cesta k tomu, aby si děti odnesly z programu co nejvíce a nevypustily vše z hlavy hned v prvním momentě, kdy si zapnou mobilní telefon nebo tablet a přihlásí se na svou oblíbenou sociální síť,“ říká Mgr. Josef Kundrát, Ph.D., ze spolku EduLudus, který obě hry ve spolupráci s odborníky ze Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. (SmVaK Ostrava) vyvinul.

ZŠ Kravaře, foto: archiv SmVaK Ostrava

Obě vzdělávací hry využívají metodu Edularp (z anglického educational live action role playing – hraní rolí na živo). Výhodou pro školy je to, že realizátoři přijedou přímo za dětmi do škol a program je poskytovaný bezplatně. Tento moderní způsob výuky je všechno jiného než pouhé memorování suchých dat. Klade naopak důraz na aktivitu každého žáka ve vzdělávacím procesu, takže navenek jako výuka vlastně ani nepůsobí. V předcovidovém období si získaly programy ve školách takovou popularitu, že byly všechny termíny pro školní rok pravidelně beznadějně obsazeny. Pandemie nového typu koronaviru tyto pořádky od základu změnila a do nového roku vstupuje vodárenská společnost i realizační tým s očekáváním, jaký zájem ze strany škol hry po roční pauze vzbudí. Kvalitu Stromu života ocenili také odborníci, když program postoupil mezi dvanáct nejlepších a nejinovativnějších vzdělávacích programů u nás v prestižní soutěži Eduina a byl oceněn v soutěži School Friendly, kterou pořádá Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

„Ukazuje se, že jsme s oběma vzdělávacími programy přišli ve správnou dobu a zacílili je správným směrem. Téma vodních zdrojů, péče a zacházení s nimi, jejich efektivní využívání, a naopak rizika související s vodním hospodářstvím jsou společensky, mediální i politicky intenzivně diskutovanými tématy. Vše navíc dětem předáváme v takové formě, aby si získané poznatky, znalosti, dovednosti a návyky uložily v mozku jako automatizované vzorce chování, jednání a kompetencí. Jako něco, o čem nemusí hluboce přemýšlet. Do toho přišla pandemie nového typu koronaviru, která převrátila zažité pořádky prakticky ve všech oblastech našeho života. Pro školy to platí o to výrazněji, že u nás byly uzavřeny nejdelší dobu z celé Evropy. Jsme ale přesvědčeni, že školy při respektování všech hygienických a preventivních pravidel vyhodnotí, že vzdělávání v přímé interakci není stále online formou výuky plně nahraditelné, byť školství v této oblasti udělalo v uplynulém období v důsledku situace ohromný skok kupředu. Vidíme, jak se postupně volné termíny zaplňují a pevně věříme, že v tomto školním roce nás již žádná nemilá překvapení v podobě přísných restrikcí nečekají,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Ing. Anatol Pšenička.

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.