7. 9. 2018

SFŽP ČR: možnost žádat o dotace na kanalizace a čistírny odpadních vod

Jak informoval Státní fond životního prostředí ČR, od 1. září je otevřena speciální dotační výzva v Národním programu Životní prostředí. Nová výzva, ve které je připraveno 1,7 miliardy korun, je určena pouze pro projekty, které byly podány a splnily podmínky přijatelnosti a věcného hodnocení v rámci 71. výzvy Operačního programu Životní prostředí a zároveň byly zařazeny do zásobníku projektů.

Žádosti o podporu přijímá Státní fond životního prostředí ČR od 1. září do 1. října 2018. Podrobnosti k výzvě naleznete zde. Více se dozvíte v tiskové zprávě SFŽP.