Webové okno Státního fondu životního prostředí ČR
1. 11. 2021

Sociálně únosná cena pro vodné a pro stočné na rok 2022 dle podmínek OPŽP

Státní fond životního prostředí ČR zveřejnil na svých internetových stránkách přehled sociálně únosné ceny pro vodné a stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007–2013 a 2014–2020, platné pro kalendářní rok 2022.

Celý článek naleznete zde.