Soutěž Bezpečné dny v práci
30. 11. 2022

Soutěž Bezpečné dny v práci

Třetí ročník celorepublikového kola soutěže pro žáky středních škol a učilišť, který proběhl pod záštitou ministra zemědělství Ing. Zdeňka Nekuly se konal dne 21. 10. 2022 v areálu Střední lesnické školy Žlutice, p. o. Jedním ze sponzorů soutěže Bezpečné dny v práci se stal SOVAK ČR.

Soutěž Bezpečné dny v práci

Soutěž vyhlásil Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice (OS DLV) a spoluorganizátorem byla již tradičně Střední lesnická škola Žlutice. Soutěž je určena pro jednotlivce a 3členná družstva a skládá se z teoretických a praktických vědomostí z problematiky BOZP a poskytování předlékařské první pomoci. Na začátku soutěže absolvovali žáci krátké školení od zdravotníků a získali cenné rady. Samotná soutěž byla rozdělena do tří částí. První část byla teoretická ve formě písemného testu z oblasti BOZP. Druhá část byla praktická, kdy žáci obdrželi fotografie s modelovou situací a museli na nich odhalit chyby a navrhnout správná opatření. Třetí část byla teoreticko-praktická, ve které soutěžící poskytovali první pomoc. Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo 5 družstev a celkem 16 jednotlivců. Vítězem se stalo družstvo České lesnické akademie Trutnov. Kromě hodnotných cen si soutěžící odnesli spousty informací a načerpali mnoho zkušeností.

Soutěž Bezpečné dny v práci

Závěrečným hodnocením jak pořadatelských týmů, tak i vedení ze zúčastněných škol a odborné veřejnosti, bylo konstatováno, že je nutno dále propagovat myšlenky uvedené soutěže, každoročně se snažit odměňovat vynaloženou snahu a úsilí studentských týmů i jednotlivců ve studiu výše uvedených problematik. Soutěží je částečně suplována chybějící kapitola v našem středoškolském stupni výchovy studentů, a to umět se odpovědně chovat k sobě, okolí a společnosti.

 

JUDr. Mgr. Jaroslava Nestěrová
předsedkyně OS DLV