Celkový pohled na výstavu VODOVODY-KANALIZACE 2023
30. 5. 2023

Soutěž Zlatá VOD-KA 2023 ukázala nejlepší nové technologie v oboru

Všechny přihlášené exponáty prošly drobnohledem odborné komise, nicméně jejich přínos oboru mohli posoudit také tisíce návštěvníků letošního ročníku mezinárodní výstavy. I přes zajímavost všech přihlášených exponátů rozhodla odborná porota o ocenění tří nejlepších.

Výsledky byly vyhlášeny během společenského večera. Na bronzovém třetím místě se umístil model upgradovací stanice biometanu, kterou vyrábí Česká voda – MEMSEP, a.s., Česká republika a jeho vystavovatelem byla společnost Veolia Česká republika, a.s. Stanice umí vyčistit kalový plyn (biometan) na 95 % obsahu CH4.

„Velmi si vážíme ocenění,“ uvedl Ondřej Beneš, obchodní ředitel Veolia Česká republika, a.s., a pokračoval: „Prezentované řešení MEMGAS, dodávané celosvětově společností Veolia, zajišťuje úpravu bioplynu na kvalitu zemního plynu a jeho návaznou dodávku do distribuční plynárenské sítě. V Praze bude toto zařízení od letošního léta produkovat ročně až 1,5 mil. m3 zeleného biometanu a je prvním svého druhu v České republice. Dodávka je plně kontejnerizována. Doplnění systému MEMGAS na čistírny odpadních vod s anaerobním vyhníváním zvýší energetickou soběstačnost ČOV v souladu s novými požadavky taxonomie či návrhu revize směrnice o čištění městských odpadních vod.“

Oceněný exponát MEMGAS
Oceněný exponát Rausch Rehab

Pomyslnou stříbrnou příčku obsadil elektrický frézovací robot pro čištění a monitoring kanalizace, který vyrábí Raush REHAB a na akci byl vystavován společností DISA, s.r.o. „Vozidlo Rausch Rehab od firmy Rausch zvládne nejen plnohodnotnou inspekci, ale i robotické frézování kanalizací,“ představila exponát jednatelka společnosti DISA Zuzana Juřeníková s tím, že mezi jeho nesporné výhody patří to, že jde o vozidlo o váze do 3,5 tuny, což znamená, že k jeho řízení stačí řidičský průkaz skupiny B a jedna posádka na dvě činnosti, má bateriový pohon a dosah práce může být až 250 metrů.

Celkové první místo obsadila multiparametrová měřicí sonda kvality vody PROTEUS výrobce Proteus Instruments, kterou na letošní výstavě VOD-KA vystavovala firma Novast Automation, s.r.o. „Multiparametrová sonda Proteus představuje skokovou změnu v monitorování rozpuštěných organických látek v reálném čase,“ představil inovativnost technologie Karel Klíma, jednatel firmy Novast Automation, a dodal: „Nejmodernější monitorovací platforma zahrnuje nejnovější technologii, která poskytuje přesné a spolehlivé měření s minimální údržbou. Je určena zejména pro monitorování biochemické spotřeby kyslíku (BOD) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC). Sonda je navíc schopna vyhodnocovat online přítomnost koliformních a e.coli bakterií. Pro měření dalších požadovaných parametrů může být osazena celkem až 13 senzory.“

Oceněný exponát PROTEUS