24. 11. 2020

SOVAK ČR upozorňuje na bezplatný přístup k právně závazným normám

SOVAK ČR dlouhodobě podporuje obecný a bezplatný přístup k právně závazným oborovým normám mimo jiné i v oblasti veřejných vodovodů a kanalizací. A podpis prezidenta ČR minulý týden na novele zákona o technických požadavcích na výrobky (projednané Senátem PČR 12. 11. 2020) s účinností 15 dnů od zveřejnění, dokončil dlouhou cestu, na jejímž konci stojí bezplatný přístup (§6c předmětného zákona) k textu norem, na které odkazují právní předpisy. Ministerstva, do jejichž kompetence spadají zákonné odkazy na konkrétní technické normy jsou tak nyní povinna zajistit k textu norem sponzorovaný přístup.

SOVAK ČR je na poli tvorby a aktualizace oborových norem aktivní prostřednictvím komise pro normalizaci a vítá zasílání jakýchkoliv podnětů pro další normalizační úkoly v následujících letech (sovak@sovak.cz).

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.
člen představenstva SOVAK ČR