20. 3. 2020

SOVAK ČR vítá odložení ohlašovací povinnosti ze strany Ministerstva životního prostředí

Dne 19. 3. 2020 Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo informaci o odkladu termínů ohlašovacích povinností soukromých i fyzických osob a to o 3 měsíce. Formálně tento proces bude probíhat tak, že Česká inspekce životního prostředí nebude uplatňovat sankce v případě podání hlášení s původními termíny 31. 3.–30. 6. až k poslednímu červnovému dni a zároveň bude fungovat pro povinné subjekty jako konzultační místo. Více podrobností zde. Vodárenských společností se tato skutečnost týká zejména v systému ohlašován IRZ (přenosy a úniky) a v systému hlášení o produkci a nakládání s odpady.