Jako pramínek živé vody
28. 5. 2019

Spolupráce SOVAK ČR s Ateliérem Hudebního divadla dětem

SOVAK ČR navázal spolupráci s Ateliérem Hudebního divadla dětem (Ateliérem HDD), a to poskytnutím dětské knihy „Nevšední výprava. Lenka a Terezka v podivuhodném světě vody“. Kniha napsaná německými autorkami Brittou Bögerovou a Stefanií Saghriovou (ilustrace) si klade za cíl předat dětem zábavnou formou základní poznatky o významu vody, o koloběhu vody, o hygieně pitných a rekreačních vod a čištění odpadních vod. V českém překladu knihu vydal Státní zdravotní ústav ve spolupráci se SOVAK ČR.

Ateliér Hudebního divadla dětem funguje v Hradci Králové již 5 let jako netradiční výstavní prostor – výtvarná galerie, kde se pořádají inspirativní výchovné a výukové programy pro děti z mateřských škol a žáků prvního stupně ZŠ. Kniha „Nevšední výprava. Lenka a Terezka v podivuhodném světě vody“ byla prezentována na jarní výstavě s tématem „Jako pramínek živé vody” v období od 25. 3. až do konce školního roku 2018–2019. Z knihy se dětem krátce předčítalo. Program dosud navštívily třídy z 24 škol z Hradce Králové a blízkého okolí. Zatím tak program absolvovalo 537 dětí.

Jako pramínek živé vody

Výuková část jarní výstavy s programem přinesla odpovědi na otázky: Co je voda? Jak je důležitá pro život? V jakých formách se na Zemi nachází? Co voda umí? Jak chráníme vodní zdroje? Jak vodu využíváme? Jak si udělat svůj miniaturní koloběh vody nebo vlastní mrak ve sklenici od marmelády? Jak si připravit osvěžující nápoje z vody z kohoutku? Jak si zahrát písničku na skleničky plné vody?

Děti se v rámci programu seznámily s termíny jako je koloběh vody, kondenzace, filtrace atd. Na praktických příkladech si dobře dokázaly představit, v jakých přibližných poměrech se na zemi nachází voda slaná a sladká, jak je možné, že se ani kapka vody ze světa neztratí a jak probíhá čištění vody. Program výstavy děti motivuje k tomu, aby si vody vážily a naučily se s ní zacházet a šetřit. Součástí programu byla i výtvarná dílna, při níž vznikala dešťová girlanda (práce s papírem, akvarelovými pastelkami a textilem), všechny výrobky si mohly děti odnést domů. 

S programem „Jako pramínek živé vody” bude Ateliér HDD pokračovat ještě v rámci charitativního festivalu „Veselé léto”, jehož osmnáctý ročník začíná slavnostním zahájením v pražském divadle Semafor 8. 6. v dopoledních hodinách, a to uvedením muzikálu Hudebního divadla dětem „Malý princ”. Festival pokračuje o letních prázdninách v dětských domovech, nemocnicích a ústavech. Sem pravidelně již mnoho let vozí organizátoři festivalu Klubu Dětem ve spolupráci s Hudebním divadlem dětem divadelní programy, na které pak navazuje výtvarná dílna. Tuto se organizátoři letos rozhodli naplnit částí výukového programu Ateliéru HDD, tedy tématem voda. Knihu „Nevšední výprava. Lenka a Terezka v podivuhodném světě vody“ obdrží od SOVAK ČR knihovna zařízení, ve kterých programy proběhnou.

Muzikál Malý princ