Zdroj archiv Nadace ABF: Ocenění Nové vodní linky pražské ÚČOV v přehlídce Stavba roku 2019 – Ing. Z. Burda (SMP CZ), Ing. T. Záruba (SMP CZ), Ing. P. Kuba (SWECO HYDROPROJEKT) Ing. J Freudl (SMP CZ), Ing. J. Bažata (SMP CZ), Ing. J. Potůček (HOPCHTIEF CZ), Ing. J. Rosický (PVS), Ing. K. Prajer (OI HMP), Ing. M. Doksanský (SMP CZ)
11. 11. 2019

Stavba roku 2019 – Nová vodní linka pražské ÚČOV

Nová vodní linka pražské ÚČOV byla oceněna ve 27. ročníku prestižní celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku 2019.

Do letošní soutěžní přehlídky, vypisované ABF Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, dorazilo 53 přihlášek v kategorii domácích staveb, o 11 více než loni. Odborná porota nominovala 17 z nich. Hodnotila kvalitu stavebního provedení, architektonického návrhu a uživatelský komfort.

Nová vodní linka pražské ÚČOV
Nová vodní linka pražské ÚČOV

Nestává se často, že by oceněnou stavbou byl projekt z oblasti vodovodů a kanalizací. Letos na slavnostním udílení titulů v Betlémské kapli v Praze dne 21. října obdržela stavba Celková přestavba a rozšíření ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) Praha na Císařském ostrově, etapa 0001 – nová vodní linka (NVL), kterou pro hlavní město Prahu, zastoupené odborem investic Magistrátu hlavního města Prahy, dodalo Sdružení ÚČOV Praha.

Sdružení ÚČOV Praha je složené ze společností SMP CZ, a.s., (zároveň vedoucí účastník sdružení) a Hochtief CZ a.s., které dodávaly stavební část, technologickou část zabezpečily členové sdružení Suez International a WTE Wassertechnik GmbH, projektantem stavby byla společnost Sweco Hydroprojekt a.s. Stavba byla realizována podle tzv. Žluté knihy FIDIC (The Yellow FIDIC), funkci správce stavby vykonávala Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Zdroj archiv Nadace ABF: Ocenění Nové vodní linky pražské ÚČOV v přehlídce Stavba roku 2019
Zdroj archiv Nadace ABF: Ocenění Nové vodní linky pražské ÚČOV v přehlídce Stavba roku 2019, na snímku Ing. Karel Prajer, ředitel odboru investičního Magistrát hl. města Prahy

Projekt řeší vybudování nové mechanicko-biologické linky čistírny odpadních vod s chemickým srážením fosforu tak, aby bylo možné splnit emisní limity nařízení vlády 61/2003 Sb. a směrnice Rady EU 91/271/EHS pro citlivé oblasti. Zakrytí umožňuje plnou integraci objektu do okolního prostředí Trojské kotliny. Biologický proces odstraňování dusíku je založen na 3. stupňové kaskádě nitrifikace a denitrifikace s bioaugmentací. Porotu zaujalo především vytvoření technicky a prostorově náročné stavby v záplavovém území, začleněné do prostoru a splnění extrémních technologických požadavků.

Realizace stavby významně přispívá ke zvýšení úrovně čištění odpadních vod v České republice a naplňuje mezinárodní závazky přijaté při vstupu České republiky do Evropské unie.   

O Nové vodní lince podrobně informoval časopis Sovak v čísle 9/2018  zde.

Nová vodní linka pražské ÚČOV