YouTube kanál Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice
19. 3. 2021

​​​​​​​Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice: Multimédia ke koloběhu vody

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, který je jedním z řádných členů SOVAK ČR, nechal zpracovat zajímavé osvětové materiály ke koloběhu vody. 

Vznikla postupně dvě videa – Koloběh 1, který je určen pro mateřské školy a I. stupeň základní školy, a Koloběh 2, který cílí na II. stupeň základní školy. Oba materiály byly vytvářeny ve spolupráci s pedagogy a jsou odbornou i laickou veřejností přijímány pozitivně. Videa lze nalézt na webu Svazku ve videogalerii, nebo přímo na kanálu YouTube.