Logo Světového dne vody 2020
19. 2. 2020

Světový den vody 2020 u členů SOVAK ČR

Členové SOVAK ČR pořádají u příležitosti Světového dne vody (SDV) řadu akcí.

Úpravna vody Milenka

Na sobotu 21. 3. ČEVAK a.s. otevře pro veřejnost Úpravnu vody Milence u vodní nádrže Nýrsko. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., o víkendu 21. a 22. 3. umožní prohlídku Muzea pražského vodárenství v Podolské vodárně. 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. uspořádají 21. 3. dny otevřených dveří areálů čistíren odpadních vod v Opavě, Karviné, Novém Jičíně a Frýdku-Místku (Sviadnově) a největší úpravny pitné vody v regionu v Podhradí u Vítkova, která bude zpřístupněna i 28. 3.

 

ČOV v Opavě
ČOV Olomouc

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., organizuje prohlídku zatrubněného mlýnského náhonu v Prostějově, která se uskuteční pouze za bezdeštného počasí dne 23. 3. a v tento den zájemci budou moct navštívit také další provozy: ČOV Nové Sady Olomouc, ÚV Černovír Olomouc, ČS Chválkovice, Olomouc, ČOV Uničov, ČOV Prostějov – Kralický Háj, ČOV Zlín – Malenovice, ÚV Tlumačov. 1. SčV, a.s., otevírá pro zájemce ČOV Sedlčany 18. 3., ČOV Český Brod 18. 3., ÚV Hvězdička (Příbram) 20. 3., ČOV Příbram 24. 3. a ČOV Čelákovice 25. 3.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. pořádají dne 28. 3. Den otevřených dveří v Ústřední čistírně odpadních vod v Přívoze. Areál Úpravny vody Ostrava-Nová Ves letos nabízí, kromě standardního okruhu prohlídky, i návštěvu miniexpozice Historie ostravského vodárenství – Babylon. Skupina Severočeská voda (SVS – SčVK – SčS) v den oslav svátku umístí stánek do obchodních center v Liberci a v Mostě, aby si veřejnost připomněla význam vody. Počínaje Světovým dnem vody bude rovněž umožněna exkurze na úpravnách vod a čistírnách odpadních vod.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

VODÁRNA PLZEŇ a.s. připravila program k SDV na 28. 3., a to na Čistírně odpadních vod v Plzni na Jateční třídě a Úpravně vody v Plzni na Homolce. Královéhradecká provozní, a.s. dne 18. 4. zpřístupní veřejnosti věžový vodojem na Novém Hradci Králové.

Uskuteční se i několik soutěží. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., k datu Světového dne vody budou směřovat vyhlášení výsledků soutěže pro žáky 4. a 5. tříd základních škol Celá třída odpovídá, která je zaměřena na ochranu životního prostředí, koloběh vody v přírodě, zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. vyhlásily 19. ročník ekologického hravého projektu pro základní školy Hledej pramen vody 2020, kdy velké finále proběhne 29. 5. na Slezskoostravském hradě. V rámci oslav Světového dne vody skupina Severočeská voda (SVS – SčVK – SčS) již v předstihu vyhlašuje soutěž pro školní družiny k biodiverzitě s tématem pítka pro ptáky.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Chybět nebudou ani setkání vodohospodářů. Svaz vodního hospodářství České republiky, z.s., pořádá k připomenutí SDV společně s ministerstvy zemědělství a životního prostředí a SOVAK ČR odborné setkání vodohospodářů dopoledne 24. 3. v Kongresovém centru Praha. Pro zaměstnance společností na severu Čech, které spojuje „vodařina“ – Povodí Ohře, státní podnik, SVS, SčVK, SčS a Mateotech s.r.o. bude rovněž zorganizováno společenské setkání, a to 27. 3. v Teplicích.  Slavnostní setkání proběhne i 17. března v Polné, které organizují společně VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., (VAS), Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., státní podnik Povodí Moravy, s.p., a Vírský oblastní vodovod sdružení měst, obcí a svazku obcí. K oslavám SDV se v následujících dnech tradičně připojí také divize VAS, Boskovice a Znojmo, jež připravují regionální setkání s představiteli obcí.

Podrobnější informace se dozvíte v rubrice Z regionů v čísle 2/2020 časopisu Sovak.