Obrázek od dětí z aktivity skupiny Severočeská voda, v níž jim dala prostor pro ztvárnění vody
26. 3. 2021

Světový den vody 2021 u členů SOVAK ČR

Přinášíme shrnutí toho, jak na Světový den vody 2021 (SDV) zareagovali někteří členové SOVAK ČR. Byť nemohl proběhnout SDV tradičně s otevřením provozů u vodárenských společností, na webových stránkách, či sociálních sítí členů se tento pro vodohospodáře významný svátek připomínal.

Webové stránky projektu DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatří
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. připravily pro děti na vystřihnutí kresbu vodního anděla

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. na facebookovém profilu SDV zmínily a připravily pro děti na vystřihnutí kresbu vodního anděla. ČEVAK a.s. zdůraznil důležitost vody pro dodržování hygienických opatření, která jsou zásadní v boji s pandemií nemoci covid-19. „Naší prioritou jsou v každé době spolehlivé dodávky pitné vody, ale také čištění vody odpadní. Přestože naši zaměstnanci musí dodržovat všechna epidemická opatření a jejich práce je v těchto měsících o mnoho obtížnější, jsme rádi, že se nám tento úkol daří plnit,“ řekla mluvčí ČEVAK a.s. Jitka Kramářová. Dodala, že v souvislosti s epidemií nemoci covid-19 společnost již vloni na jaře přijala přísná bezpečnostní opatření. Jejich cílem je ochránit zaměstnance, a tím také zachovat plynulý provoz všech vodárenských zařízení. Dalším z témat, které společnost v souvislosti s SDV vzpomenula, bylo šetrné nakládání s vodou, kterým se dlouhodobě zabývá projekt DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatří.

ČOV Opava provozovaná společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Také Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. zdůraznily skutečnost, že covidová pandemie poukázala na to, jak významnou roli voda v našem každodenním životě hraje. „Co pro nás voda a bezproblémový přístup k ní znamená, potvrdila také pandemická situace onemocnění covid-19, která začala před více než rokem. Zpočátku panovaly například nejasnosti ohledně toho, zda hrozí riziko šíření nového typu koronaviru prostřednictvím pitné nebo odpadní vody. Tyto obavy byly poměrně brzy vyvráceny. Jsem nesmírně hrdý na to, že se nám podařilo v průběhu celého období, kdy jsme museli přijmout celou řadu technických, provozních nebo personálních opatření, zajistit stabilní dodávky kvalitní pitné vody pro více než milion obyvatel Moravskoslezského a Olomouckého kraje, stejně jako bezproblémové odvádění a čištění vody odpadní. Často jsme procházeli dosud neprobádanými cestami, hledali nové postupy a opatření, jak se s naprosto novou výzvou vypořádat. Za to si zaslouží poděkovat především všichni naši zaměstnanci. Ti nejsou viditelnými hrdiny v první linii jako například zaměstnanci zdravotnického sektoru nebo bezpečnostních složek, přesto je jejich role neméně významná. A ne-li vodaři, pak #vodavprvnilinii rozhodně pozici zaujímá, protože bez ní bychom neměli nejmenší šanci současnou situaci zvládnout. A často si tuto skutečnost bohužel neuvědomuje jak společnost jako celek, tak její reprezentanti. Vodárenské společnosti se musely v covidové době spolehnout samy na sebe a obstály v tom v naší zemi se ctí,“ uvedl generální ředitel Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s.  Anatol Pšenička.

Středočeské vodárny, a.s., doporučily návštěvu naučné stezky do Mšena na Kokořínsku

Skupina Severočeská voda zdůraznila, jak je voda nenahraditelná a jak se bez ní nedá žít. V rámci propagace myšlenek SDV oslovila děti a jejich úkolem bylo odpovědět na otázku, jaký má pro ně voda význam a namalovat obrázek znázorňující vodu. Vodu jako chemickou látku, surovinu, životní nutnost, zdroj inspirace a zázrak představují severočeští vodohospodáři ve školách mimo jiné v rámci projektu Bádání o vodě. Od pátku 26. 3. je také spuštěna soutěž pro děti a veřejnost na facebooku Severočeská voda. Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. v souvislosti s SDV pozvala veřejnost virtuálně na ČOV v Jičíně, a to díky reportáži z roku 2016 přes  odkaz umístěný v playlistu Z našich aktivit na kanálu na YouTube SkVOStná voda z Českého ráje. Středočeské vodárny, a.s., nabídly alternativní program, a to doporučením návštěvy naučné stezky. „Když nemůžeme s ohledem na současnou situaci pozvat svoje zákazníky do vodárny, alespoň je můžeme nalákat do přírody na naučnou stezku do Mšena na Kokořínsku, kde se zájemci mohou seznámit s celým vodárenským systémem a dalšími zajímavostmi vztahující se k vodě,“ řekl Pavel Pobříslo, provozní ředitel společnosti Středočeské vodárny, a.s. Význam stezky podle Pavla Pobřísla spočívá v tom, že ukazuje důležitost vodárenství, které je jinak vnímáno jako okrajové a v některých případech opomíjené odvětví. Královéhradecká provozní, a.s., měla původně v plánu představit veřejnosti nově vybudovanou interaktivní expozici o vodárenství VODOVODOV, což kvůli zavedeným vládním opatřením týkajících se onemocnění covid-19 nebylo možné. Expozice o vodárenství byla dokončena v září loňského roku a představuje dětem i veřejnosti vodu v mnoha jejich formách a podobách, vodu v přírodě, vodu v průmyslu i historii hradeckého vodárenství. Jakmile to hygienická opatření dovolí, bude otevřena veřejnosti zdarma. Na malou ochutnávku toho, co návštěvníky čeká, je možné se podívat na videu na webových stránkách společnosti.     

O aktivitách členů k SDV bude informovat i rubrika Z regionů v čísle 4/2021 v časopise Sovak.