Logo Světového dnu vody 2023
1. 3. 2023

Světový den vody 2023 u členů SOVAK ČR

Letošní Světový den vody (SDV) připadá na 22. března a proběhne pod mottem „Zrychlení změny“. Zjišťovali jsme u členů SOVAK ČR, jaké akce k SDV pořádají.

1. SčV, a.s., pořádají Dny otevřených dveří na ÚV a ČOV v těchto termínech: ČOV Sedlčany 21. 3., ČOV Český Brod 24. 3., ÚV Hvězdička (Příbram) 22. 3., ÚV Kozičín  (Příbram)  24. 3. a ČOV Příbram 24. 3. Prohlídky začínají od 9.00, 10.00, 11.00 a 13.00 hod. Více informací naleznete zde. V případě zájmu větší skupiny je potřeba čas předem rezervovat u Kristiny Blaszczykové, na telefonním čísle  602 479 451. Exkurze jsou vhodné zejména pro žáky a studenty základních a středních škol. Dle telefonické dohody je možné pro skupiny zajistit náhradní termín.

Společnost AQUA SERVIS, a.s., se rozhodla vyhlásit soutěž s názvem „Svět pod hladinou“. Zúčastnit se jí mohou 1.–5. třídy základních škol v rychnovském okrese. Jejím smyslem je, aby se třídy jako kolektivy zamyslely nad tím, jak to vlastně vypadá pod hladinou například rybníků, řek, potoků, moří oceánů a hlavně, jak toto prostředí ovlivňujeme my svými odpady. Výrobky, obrázky, atd. posílejte nebo přineste do sídla společnosti AQUA SERVIS, a.s. Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou do 13. 3. 2023. Každý výtvor je třeba popsat – jméno a příjmení žáka, třída a škola, kontakt na třídní učitelku/učitele, případně počet žáků ve třídě. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci Světového dne vody 22. 3.

ČEVAK a.s. a ENVI-PUR, s.r.o.: U příležitosti Světového dne vody 22. 3. 2023 bude zpřístupněna pro veřejnost čistírna odpadních vod v Soběslavi (ČEVAK a.s.) a mobilní úpravna pitné vody, která čistí vodu z blízké řeky (ENVI-PUR, s.r.o.) v areálu ČOV Soběslav. V dopoledních hodinách budou upřednostněni zájemci ze soběslavských škol, časy komentovaných prohlídek pro školy jsou 8:30, 9:30, 10:30 a 11:30. Rezervaci času lze učinit na telefonu 737 240 809, nebo e-mailu marketing@envi-pur.cz. V odpoledních hodinách jsou prohlídky určeny pro veřejnost, a to v 14:00, 15:00 a 16:00. Čas není nutné rezervovat. Více informací zde.

Ke Světovému dni vody bude společnost Energie AG Kolín a.s. pořádat 25. 3. Den otevřených dveří na ČOV Kolín. Více informací naleznete zde.

KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s., v letošním roce připravuje následující aktivity u příležitosti Světového dne vody. Veřejnosti bude nově představena interaktivní expozice VODOVODOV a částečně také Úpravna vody Orlice. Den otevřených dveří je naplánován na 1. dubna v čase 10.00–14.00 hodin a proběhne v areálu hradeckých vodáren v Hradci Králové na adrese Víta Nejedlého 893. Návštěvníkům přiblížíme proces výroby pitné vody a čištění odpadních vod, interaktivní a hravou formou se dozvědí, jak se dostává voda do kohoutku a zpět, poznají historii hradeckého vodárenství, nebo se pokusí vyřešit simulovanou poruchu vodárenského dispečinku. Prohlídky budou probíhat v půlhodinových intervalech, předchozí rezervace není nutná. Více informací zde.

Společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., (MOVO) a Vodárna Zlín a.s. (VZ) otevřou veřejnosti 20. 3. své provozy poprvé po pandemii covid-19, a to konkrétně MOVO: ČOV Olomouc + Laboratoř, ÚV Černovír, Historická ČS Chválkovice, ČOV Uničov a VZ: ČOV Zlín-Malenovice, ÚV Klečůvka a ÚV Tlumačov. Více informací zde a zde.

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) zahajuje v rámci svého CSR programu velkou ekologickou vodní výzvu Hledej pramen vody. Je určená pro všechny odvážné vodní pátrače z řad dětí 4. a 5. tříd základních škol z Ostravy a blízkého okolí. Soutěž je tradičně spojována s oslavou Světového dne vody. Spočívá v plnění 4 teoretických „vodních“ úkolů a následném průběžném sbírání potřebných BODŮ PLUS plynoucích z VODOknihy. Také letos budou týmy na základě tajných indicií pátrat po keškách. Více informací o ekologickém projektu najdete zde. Partnerem osvětového projektu je Statutární město Ostrava. U příležitosti Světového dne vody pořádá OVAK den otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu 22. 4. Bude možné navštívit minimuzeum „Historie ostravského vodárenství - Babylon“ v areálu Úpravny vody Ostrava-Nová Ves, nebo areál Ústřední čistírny odpadních vod Ostrava-Přívoz. Vstup je zdarma. Z bezpečnostních důvodů kapacita prohlídek minimuzea je výrazně omezena. Prohlídky minimuzea Babylon v areálu Úpravny vody Ostrava-Nová Ves budou probíhat 22. 4. v 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hodin. Kapacita prohlídky 12 osob. Rezervaci lze provést zde. Prohlídky na Ústřední čistírně odpadních vod budou probíhat v 9:00, 11:00, 13:00 a v 15:00 hodin. Kapacita na prohlídku 30 osob. Více informací zde.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., (PVK) oslaví Světový den vody tradičně Dnem otevřených dveří v Muzeu pražského vodárenství a letos přidají i jednu novinku. Akce proběhne v neděli 19. 3. od 9 do 17 hodin. Bude se jednat o volnou prohlídku expozice s případným komentářem historiků PVK. Počet osob na každou prohlídku, která bude startovat vždy v celou hodinu, je omezen na padesát. Pro účast je nutná registrace zde. Letošní novinkou je doprovodný program na nádvoří Podolské vodárny. Zaměstnanci PVK předvedou například recyklační vůz na vysokotlaký proplach a čištění kanalizace na pohon CNG, mobilní redukční ventil (umožňující další variantu náhradního zásobování pitnou vodou), simulátor mobilního dochlorování či práci pátračů hledajících skryté úniky vody. Zajímavá místa pražského vodárenství si bude možné prohlédnout pomocí 3D brýlí. Do muzea i na nádvoří vodárny je vstup zdarma. Na doprovodný program není registrace nutná. Návštěvníci mohou přijít kdykoli mezi 9 a 17 hodinou. Dále PVK připravily na 25. 3. den otevřených dveří ve svých akreditovaných laboratořích v Dykově ulici 3 na Vinohradech, vstup je přes Zákaznické centrum PVK. Akce bude probíhat od 9 do 14 hodin. Každou hodinu bude moci přijít maximálně 25 osob, na prohlídku je nutná registrace, která bude spuštěna v pondělí 6. března v devět hodin zde.

Radeton s.r.o. připravil k Světovému dnu vody Den otevřených výkopů ve dnech 21.–23. 3. a druhou akci v Izraeli s názvem Asterra Innovation Roadshow ve dnech 20.–24. 3. Během Dne otevřených výkopů je možné se kdykoli mezi 9:00–18:00 podívat na RADETON polygon, a to v sídle firmy Radeton, Edisonova 7, Brno. Máte jedinečnou příležitost prohlédnout si toto skvělé místo pro všechny, kteří se baví trasováním inženýrských sítí. Více o akci zde. Druhou akci v Izraeli pořádá Radeton s.r.o. ve spolupráci se společností Asterra, která vyvinula technologii satelitního vyhledávání úniků vody, českým velvyslanectvím v Tel Avivu a Izraelským exportním institutem, spadajícím pod Ministerstvo průmyslu. Delegáti se seznámí s nejnovějšími technologiemi, které tato země pro vodárenství vyvinula a navštíví inovační centrum Šimona Peréze a další zajímavé objekty vodohospodářské infrastruktury. K těm nejzajímavějším jistě patří: odsolovací stanice Palmachim, která ročně vyprodukuje 100 milionů kubíků vody, čistírna odpadních vod Shafdan a klíčový přivaděč pro Jeruzalém v zásobování pitnou vodou pro sousední arabské Jordánsko.

Vybraným žákům základních škol v Rakovníku (53 dětí + 4 dospělí) RAVOS, s.r.o., zajistil a uhradil dne 24. 3. prohlídku Vodního domu v Hulicích.

Dne 25. 3. zpřístupní Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. veřejnosti areály čistíren odpadních vod v Opavě, Kopřivnici, Havířově a Frýdku-Místku (Sviadnově). Své brány otevřou také největší úpravny pitné vody v regionu v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. V Úpravně vody Podhradí lidé navštíví místa, odkud přitekla před šedesáti pěti lety v prosinci roku 1958 první voda původem z Kružberku do Ostravy. Prohlédnou si například působivou halu pískových filtrů, které dokáží upravit až 2 700 litrů pitné vody za sekundu. V areálu Úpravny vody Nová Ves budou svou práci prezentovat také pátrači, jejichž hlavním úkolem je vyhledávání poruch a úniků pitné vody ve vodovodní síti. Kromě exkurze s odborným výkladem bude přistaven v každé lokalitě čistíren odpadních vod kanalizační vůz schopný čistit stokové sítě, kanalizační přípojky a odpady z dešťových vpustí. Zaměstnanci provozů čistíren budou návštěvníkům například vysvětlovat, co do kanalizace nepatří a jaké problémy nevhodné látky a předměty vhozené do odpadu v procesu čištění odpadních vod přinášejí. Ale také to, jak daný proces probíhá a jaké parametry musí voda před tím, než je vypuštěna zpět do přírody, splňovat. Provozy budou otevřeny od osmé hodiny ráno do dvou hodin odpoledne, prohlídky budou probíhat v hodinových intervalech (tedy 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00). Kapacita bude omezená a jedna skupina může mít maximálně dvacet návštěvníků. Zájemci o návštěvu se musí předem registrovat na telefonním čísle 596 697 233, případně na emailu adela.hejtmankova@smvak.cz do 20. března.

Středočeské vodárny a.s. mají v plánu zorganizovat Den otevřených dveří v rekonstruovaném vodojemu FUTURE TOWER dne 20. 3. 2023. Více informací zde

Vodohospodáři, ostatní odborníci, ale také starostové z Jižní Moravy a Vysočiny si tento významný den připomenou při slavnostním setkání, které se koná dne 29. 3. v Quality Hotelu Brno. Během celodenního programu jsou plánované také odborné exkurze na čistírnu odpadních vod v Modřicích, do historických vodojemů na Žlutém kopci nebo realizaci protipovodňových opatření města Brna v Pisárkách a Štýřicích. Akce je organizovaná vodohospodáři sdruženými do Rady povodí Svratky a organizují je společně VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., státní podnik Povodí Moravy a Vírský oblastní vodovod. K oslavám Světového dne vody se připojí také divize Boskovice, a to 24. 3. V rámci odborného semináře pořádají exkurzi na unikátní stavbu kanalizačního výtlaku a následně se setkají zástupci obcí a svazků v Blansku. Na divizi Znojmo připravují 28. 3. regionální setkání s představiteli obcí.

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., ve spolupráci se společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., bude pořádat k Světovému dnu vody dvě akce. Jednou z nich budou 15. 3. v Hradci Králové Společné projekty vlastníků a provozovatelů Vodárenské soustavy východní Čechy, která proběhne ještě ve spolupráci se společnostmi: Královéhradecká provozní, a.s., Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Druhou bude  setkání se samosprávou v Proseči 23. 3.

VODÁRNA PLZEŇ a.s. (VP a.s.) zve u příležitosti Světového dnu vody již tradičně Plzeňany 25. 3. od 10:00 hodin na Den otevřených dveří, a to na komentované prohlídky do svých dvou největších provozů – úpravny vody na Homolce a ČOV Plzeň v Jateční ulici. Registrace bude možná zde. Prohlídky začínají v 10 hodin. U hlavní administrativní budovy VP a.s. je připraven zejména pro malé návštěvníky bohatý program. Děti si projdou vodní stezku, na níž budou plnit různé úkoly a kvíz spojený se zajímavostmi kolem pitné i odpadní vody a připravíme i různé další aktivity jako jsou vodní dílny, laboratoř slizu, výrobu placek, malování na obličej, skákací hrad, kino, fotokoutek a také ohniště s možností opéct si špekáček. Na akci jsme pozvali řadu hostů – společnost Čistá Plzeň přistaví k prohlídce popelářský vůz. Městská policie Plzeň přijede už tradičně se skákacím hradem a připraví si pro děti výchovný program o bezpečnosti na silnicích i mimo ně. Letos přivítáme také nové partnery – Diakonii Plzeň a Nadaci pro transplantace kostní dřeně.

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s., k Světovému dnu vody nepřipravují speciální aktivity, v tomto termínu je však většinou zvýšený zájem školských zařízení o exkurze na provozovaných úpravnách pitné vody či čistírnách odpadních vod, případně mohou školy využít i naše edukativní videa (viz videogalerie zde).

Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s., pořádá exkurze v rámci Světového dne vody pro veřejnost na 23. 3. od 16–18 hodin na provozech ČOV Jičín, Stará Paka a Hořice. Pro školy jsou pak určena dopoledne 22. a 23. 3. Pozvánku naleznete zde.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., chystají uspořádat pro děti v mateřských školách a 1. stupni ZŠ v našem regionu malou výtvarnou soutěž na téma voda. Dále připravují obnovu zeleně v sídle správy společnosti a na ČOV Břeclav by měl být na Světový den vody zasazen aspoň jeden strom.