Ilustrační obrázky anaerobních čistíren odpadních vod
4. 12. 2019

Unikátní anaerobní technologie Biothane pro Princes ve Velké Británii

Společnost Veolia získala zakázku na dodávku nové anaerobní čistírny odpadních vod a navazující bioplynové stanice pro největší provoz skupiny Princes, která je jednou z největších v oblasti výroby potravin a nápojů. Veolia uvede zařízení do provozu do konce roku 2020. Mezi oběma společnostmi byla navázána velice dobrá spolupráce, což přispívá k bezproblémové realizaci projektu a již ve fázi pilotního ověřování bylo dohodnuto rozšíření spolupráce i o trvalé provozní optimalizace.

Provoz v anglickém městě Long Sutton (nacházejícím se v okrese South Holland v Lincolnshire) bude vybaven třetí generací technologie UASB. Technologie Biothane Advanced Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) maximalizuje přeměnu organického znečištění průmyslové vody na bioplyn. Vyrobený bioplyn bude sloužit jako zdroj energie pro výrobní závod s tím, že plánovaná průměrná kapacity výroby elektrické energie je 20 000 MWh za rok. To zhruba odpovídá průměrné roční spotřebě plynu 1 700 britských domácností. Garantovaná kvalita vyčištěné odpadní vody umožní vypuštění do vodního toku. Nová technologie anaerobního čištění zásadně zvýší energetickou soběstačnost závodu společnosti Princes.

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.