Výstava VODOVODY-KANALIZACE 2023
24. 5. 2023

VOD-KA 2023: První den zhlédlo výstavu přes 4 000 návštěvníků

Pražské výstaviště v Letňanech včera otevřelo své brány provozovatelům vodovodů a kanalizací, zástupcům komunální sféry, stavebním a poradenským firmám, a vůbec všem, kteří se o vodu zajímají. Odstartoval totiž 22. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE. První den akci navštívilo přes 4 000 lidí.

Přes 300 vystavovatelů a zastoupených firem ze 7 zemí prezentuje až do čtvrtka své technologie ve dvou, zcela obsazených výstavních halách. 37 vystavovatelů je na letošním ročníku výstavy VOD-KA poprvé, což svědčí o rostoucím zájmu o akci i o samotný obor.

 
Výstava VODOVODY-KANALIZACE 2023

Prostor pro prezentaci má zde i šest vysokých škol a jedna vyšší odborná škola, které návštěvníkům představují nejenom své studijní obory, ale i výsledky výzkumných prací. Výstavní plochy vně hal letos zabraly dvojnásobek oproti předchozímu ročníku. Ten se z důvodů pandemie covid-19 uskutečnil naposled před čtyřmi lety, což znamená, že dvouletá periodicita byla porušena. I to mohlo přispět k nebývalému zájmu o letošní akci.

„České vodárenství během pandemie covidu mimo jakoukoliv pochybnost prokázalo svoji kvalitu a schopnosti reagovat na nejsložitější i nepředvídatelné situace. Naši vodohospodáři dodávají spolehlivě kvalitní pitnou vodu 24 hodin 7 dní v týdnu a stejně tak odvádějí a čistí odpadní vodu tak, aby všichni odběratelé měli zajištěnu nejzákladnější lidskou potřebu,“ říká Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.

Výstava VODOVODY-KANALIZACE 2023

Součástí třídenní výstavy je i bohatý odborný doprovodný program, který se koná v přednáškovém sále ve vstupní hale č. III. Návštěvníci se mohou těšit z téměř dvou desítek zajímavých přednášek. První den se prezentace zaměřily na aktuální problematiku v oblasti energií, možnou podporu energetických úspor vodohospodářské infrastruktury, ale i na hospodaření s dešťovou vodou ve městech a obcích. Hlavním tématem druhého dne byla především legislativa.

Výstava VODOVODY-KANALIZACE 2023

I letos se návštěvníci mohou těšit na řadu soutěží. K vidění je výstava vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2023. V rámci výstavy bude oceněna nejlepší expozice, jejíž výsledky se dozvíme už dnes večer (ve středu 24. 5.). Ve vodárenské soutěži zručnosti se před halou utkají montéři vodohospodářských společností.

Výstava VODOVODY-KANALIZACE 2023