Předání ocenění zástupcům společnosti VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Foto: archiv VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.
25. 1. 2023

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., získala excelentní mezinárodní ocenění

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., (VAS) která je jedním z největších provozovatelů vodovodů a kanalizací v České republice, získala Národní cenu kvality České republiky 2022 v nejvyšším programu Excelence. Velmi významnou cenu společnosti udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality České republiky ve 22. ročníku této soutěže.

Rada kvality ocenila ve složitém několikadenním hodnotícím procesu dlouholetou, kvalitní a vysoce profesionální práci a VAS se tak zařadila mezi nejlepší firmy v rámci celé České republiky. Získala titul Úspěšná organizace a čtyři hvězdy pro organizaci užívající EFQM model. Národní ceny kvality patří mezi nejstarší a nejprestižnější ocenění udělovaná v České republice. Tyto ceny se udělují ve více než 80 zemích světa podle mezinárodních schémat uznávání EFQM, které vycházejí z modelu excelence EFQM. Ocenění vypovídá o tom, že jsou takto oceněné firmy na správné cestě k vynikajícím výsledkům, jak si stojí v konkurenčním prostředí a zda mají potenciál se dále rozvíjet.

Předání ocenění zástupcům společnosti VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Foto: archiv VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

„Rada kvality ocenila  v naší společnosti zejména transformaci organizace v moderní a inovativní firmu a preferovaného zaměstnavatele, strategické řízení procesů, nadstandardní postupy nejen v oblasti kvality dodávané pitné vody a čištění vod odpadních, ale také v oblastech péče o zaměstnance a jejich odborný růst,“ uvedl  předseda představenstva VAS Ing. Jindřich Král. Podle něj soutěž společnosti poskytla také návod na další směry rozvoje a systematického zlepšování výkonnosti a dosažení dalšího pokroku. Hodnotitelé také velmi pozitivně vnímali spolupráci VAS s vlastníky vodárenské infrastruktury. „Právě spolupráci s vlastníky – tedy obcemi, městy a svazky obcí v regionu považuji v oblasti provozování vodovodů a kanalizací za zcela zásadní a stěžejní. Díky ní se daří vodohospodářskou infrastrukturu nejen kvalitně provozovat a obnovovat, ale i systematicky rozvíjet a modernizovat sítě i objekty na sítích. Stejně tak spolu dokážeme úspěšně spolupracovat na řešení globálnějších témat, např. dopadů sucha. Proto považuji tuto prestižní cenu za ocenění společné, tedy ocenění naší firmy i všech měst a obcí, se kterými spolupracujeme. A samozřejmě náleží i všem našim zaměstnancům, kteří se o ně zasloužili kvalitní a zodpovědnou prací. Z ocenění máme radost, podle mě to potvrzuje správnost cesty, kterou se naše společnost ubírá, což potvrzuje skutečnost, že je to za šest let již čtvrté významné ocenění, které naší společnosti bylo uděleno“, doplnil Ing. Jindřich Král. VAS zvítězila v rámci firem Jihomoravského kraje a následně i celé České republiky již v roce 2016 a získala Krajskou i Národní cenu za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj a v roce 2018 obdržela Národní cenu kvality v programu START.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., je ryze českou firmou, která provozuje vodovody a kanalizace na území tří krajů – Jihomoravském, Kraji Vysočina a části Pardubického kraje. Zajišťuje služby pro více jak 700 obcí, v nich žije přes půl milionu obyvatel. Přes tisíc zaměstnanců se stará o vodárenskou infrastrukturu v délce 8 000 km.