17. 1. 2019

Vodohospodáři vítají zachování rozsahu návrhu směrnice o jednorázových plastech

vlhčené ubrouskyDne 15. 1. 2019 došlo k finální dohodě zástupců Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise na znění nové směrnice o jednorázových plastech, která bude předmětem schvalování v Evropském parlamentu letos na jaře. Pro vodohospodáře je důležité zdůraznění potřeby zajištění ochrany kanalizace pro veřejnou potřebu proti vstupu obtížně rozložitelných produktů či jejich zbytků právě s ohledem na následný přechod na čistírny odpadních vod a zpět do vodního prostředí i vodního cyklu. Došlo také k zachování rozsahu i pro výrobky, které dlouhodobě způsobují problémy s provozem kanalizačních systémů, kterými jsou mimo nalézané hygienické vložky či plastové tyčinky pro čištění uší v poslední době i tzv. vlhčené ubrousky. SOVAK ČR na tuto problematiku dlouhodobě upozorňuje, viz například zde. Nová směrnice zavádí pro výrobce povinnost jednoznačného označení jako výrobků, které nesmí být zneškodňovány kanalizací. K této dohodě došlo jak za přispění oborového sdružení EurEau, kde je SOVAK ČR členem, tak i za podpory českého zastoupení v Radě EU, kterému patří velký dík. Dalšími kroky jsou nyní hlasování ve výboru ENVI v druhé polovině ledna, poté v březnu schválení v plénu Evropského parlamentu a na konec v dubnu finální schválení textu směrnice v Radě EU.

 

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D, MBA, LL.M.
člen představenstva SOVAK ČR