15. 2. 2019

Výběrové řízení na vedoucí pozici: jednatel/jednatelka – statutární orgán obchodní společnosti Slavos Slaný, s.r.o.

Veřejná výzva

Město Slaný a VSOSO vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pozici: jednatel/jednatelka – statutární orgán obchodní společnosti Slavos Slaný, s.r.o.

Místo výkonu práce: Slavos Slaný, s.r.o.

Úvazek: smlouva o výkonu funkce jednatele na dobu neurčitou (§ 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“))

Termín nástupu: dle dohody

Náplň pracovní činnosti:

 • výkon funkce jednatele obchodní společnosti Slavos Slaný s.r.o. dle ZOK

Obecné předpoklady:

 • morální a trestní bezúhonnost
 • státní občan ČR, popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR
 • způsobilost k právním úkonům
 • splnění zákonných předpokladů pro výkon funkce jednatele (§ 152 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 46 ZOK apod.)

Jiné předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání ekonomického, právního nebo technického směru výhodou 
 • praxe v oblasti provozování vodovodů a kanalizací výhodou
 • zkušenosti s vedením většího kolektivu zaměstnanců
 • vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita
 • znalost práce na PC, (SW MS Office)
 • profesionální vystupování
 • řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič

Doklady potřebné pro přihlášení do výběrového řízení:

 • přihláška
 • strukturovaný životopis zaměřený na odbornou praxi
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • kopie osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních
 • výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců
 • návrh koncepce řízení obchodní společnosti Slavos Slaný, s.r.o.

Termín podání přihlášek: do 15. 3. 2019 včetně.

Formulář přihlášky je k dispozici v podatelně Městského úřadu a na webových stránkách města.

Doručovací adresa: Městský úřad ve Slaném, Velvarská 136, Slaný 274 53

                                    (nebo osobně do podatelny MěÚ).

Obálku označte: „Výběrové řízení: Slavos Slaný, s.r.o. – jednatel společnosti“ s poznámkou „NEOTVÍRAT“.

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodů zrušit, případně veškeré přijaté přihlášky odmítnout, a to kdykoliv v průběhu i po vyhodnocení výběrového řízení. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je též zveřejněno na elektronické úřední desce města Slaný na internetové adrese www.meuslany.cz.

První kolo výběrového řízení bude probíhat bez účasti uchazečů formou posouzení zaslaných písemných přihlášek a materiálů výběrovou komisí jmenovanou k tomuto účelu.

Vybraní uchazeči z prvního kola budou vyzváni telefonicky či e-mailem k účasti na výběrovém řízení k osobnímu pohovoru před výběrovou komisí.

 

Mgr. Martin Hrabánek

starosta města Slaný

Datum vyvěšení: 15. 2. 2019

Datum sejmutí: 

Příloha Velikost
VŘ na jednatele Slavos.pdf 518.04 KB