Vyhodnocení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2020
13. 5. 2021

Vyhodnocení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2020

Do soutěže Vodohospodářská stavba roku 2020 bylo přihlášeno celkem 15 staveb, z toho 4 v kategorii I (stavby náležející k oboru vodovodů a kanalizací) a 11 v kategorii II (stavby náležející k oboru vodních toků). Představenstvo Svazu vodního hospodářství ČR, z.s., (SVH) schválilo závěry hodnotící komise a vyhlásilo k ocenění následující stavby.

Úpravna vody Písek

V kategorii I, podkategorii nad 50 mil. Kč získaly ocenění Vodohospodářská stavba roku 2020 stavby:

  • Úpravna vody Písek

Investor: Město Písek
Projektant: EKO-EKO s.r.o.,
Zhotovitel: stavební část – SMP CZ, a.s., technologická část – ARKO TECHNOLOGY a.s., Brno a ENVI-PUR s.r.o.
Technický dozor investora: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

  • ÚV Bílý Potok

Investor: Frýdlantská vodárenská společnost a.s.
Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Generální dodavatel stavby: VHS stavby a.s.
Technický dozor investora: TELMONT Nymburk s.r.o.

ÚV Bílý Potok
Věžový vodojem Ohrazenice u Turnova

V kategorii I, podkategorii pod 50 mil. Kč získaly ocenění Vodohospodářská stavba roku 2020 stavby:

  • Věžový vodojem Ohrazenice u Turnova

Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov
Zhotovitel: VHS stavby a. s.
Projektant: Profes Projekt spol. s.r.o.

  • Obnova vodovodního přivaděče Břest – Chropyně, Výstavba vodojemu Chropyně

Investor: Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s.
Zhotovitel: Sdružení Břest-Chropyně – Vodohospodářské stavby Javorník–CZ s.r.o. a Rovina stavební, a.s.
Projektant: VODING HRANICE spol. s.r.o.

Obnova vodovodního přivaděče Břest – Chropyně, Výstavba vodojemu Chropyně
Jez Loket Dolní – rekonstrukce jezu

V kategorii II, podkategorii nad 50 mil. Kč získaly ocenění Vodohospodářská stavba roku 2020 stavby:

  • Jez Loket Dolní – rekonstrukce jezu

Investor: Povodí Ohře s.p.
Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Zhotovitel: Metrostav a.s.

  • Rekonstrukce VD Koryčany

Investor: Povodí Moravy, s.p.
Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Zhotovitel: „Společnost TRV“, sdružení společností: TALPA – RPF, s.r.o., Rovina stavební a.s., VÁHOSTAV-SK, a.s.

Rekonstrukce VD Koryčany
Berounka – jez Řevnice – výstavba rybího přechodu a vodácké propusti

V kategorii II, podkategorii pod 50 mil. Kč získaly ocenění Vodohospodářská stavba roku 2020 stavby:

  • Berounka – jez Řevnice – výstavba rybího přechodu a vodácké propusti

Investor: Povodí Vltavy, státní podnik
Zhotovitel: Metrostav a.s.

  • VD Morávka – rekonstrukce MVE Morávka

Investor: Povodí Odry, státní podnik.
Projektant: AQUATIS a.s.
Zhotovitel: Metrostav a.s., divize 6

VD Morávka – rekonstrukce MVE Morávka
Revitalizace přírodní rezervace U Sedmi rybníků

Zvláštní ocenění SVH ČR v kategorii II bylo uděleno stavbě:

  • Revitalizace přírodní rezervace U Sedmi rybníků

Investor: Agentura ochrany a přírody ČR
Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
Zhotovitel: PAS Natura s.r.o.
Technický dozor: Amitera s.r.o.

Mimořádné ocenění představenstva SVH ČR bylo uděleno stavbě:

  • Napojení odstavených ramen Dyje

Investor: Povodí Moravy, s.p.
Projektant: AQUATIS a.s.
Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

Napojení odstavených ramen Dyje

Slavnostní předání ocenění jednotlivým účastníkům výstavby se v minulých letech tradičně konalo při příležitosti oslav Světového dne vody, kdy si vodohospodáři v Kongresovém centru v Praze připomínali význam vody i vodního hospodářství. Vzhledem k pandemické situaci však musely být v tomto roce plánované odborné a společenské akce zrušeny. Představenstvo SVH v dohodě se SOVAK ČR stále věří, že se letos opět bude moci uskutečnit slavnostní předání ocenění vítězům soutěže. Předpokládá se, že by to mohlo být při příležitosti konání plánovaných tradičních vodohospodářských konferencí v listopadu 2021. Na konferenci SOVAK ČR Provoz vodovodů a kanalizací by byla předána ocenění navrhovatelům staveb oboru VaK a na konferenci Vodní toky navrhovatelům staveb oboru vodní toky.

Ing. Jan Plechatý
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.