Setkání vodohospodářů v Kongresovém centru v Praze ke Světovému dnu vody 2022
12. 4. 2022

Vyhodnocení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2021

Dne dne 22. března 2022 během setkání vodohospodářů v Kongresovém centru v Praze ke Světovému dnu vody 2022 byly vyhlášeny výsledky soutěže Vodohospodářská stavba roku 2021, kterou organizovaly společně Svaz vodního hospodářství ČR a SOVAK ČR pod záštitou ministra zemědělství a ministra životního prostředí. Mediálním partnerem soutěže byl časopis Sovak. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 17 staveb.

V každé z kategorií – tedy v oboru VaK a oboru vodních toků – byly samostatně hodnoceny stavby ve dvou „velikostních“ podkategoriích, a to o investičních nákladech do 50. mil. Kč a nad 50 mil. Kč. Z celkem 17 přihlášených staveb jich představenstvo Svazu vodního hospodářství ČR schválilo k ocenění Vodohospodářská stavba roku 2021 osm, dále dvě stavby v každé kategorii získaly Zvláštní ocenění SVH ČR a SOVAK ČR.


 

Předání ceny za stavbu Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově – NVL

KATEGORIE I – podkategorie nad 50 mil. Kč

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově – NVL

Oceněni byli:

Investor: Hl. m. Praha

Správce stavby: Pražská vodohospodářská společnost a. s.

Projektant: SWECO Hydroprojekt a. s.

Zhotovitel: Sdružení ÚČOV Praha – SMP CZ, a. s. (vedoucí společník), Hochtief CZ a. s., SUEZ International SA, Wassertechnik GmbH

 

 

Cena za stavbu Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově – NVL

Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

Oceněni byli:

Investor: VODA Želivka, a. s.

Projektant: SWECO Hydroprojekt a. s.

Zhotovitel: Společnost ÚV Želivka – Metrostav a.s. (vedoucí společník), SMP CZ, a. s., GEOSAN Group a. s.

Správce stavby a TDI: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.


 

Předání ceny za stavbu Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)
Cena za stavbu Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)
Předání ceny za stavbu Rozšíření ČOV Uhlířské Janovice

KATEGORIE I – podkategorie do 50 mil. Kč

 

Rozšíření ČOV Uhlířské Janovice

Oceněni byli:

Investor: Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a. s.

Projektant: VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav a. s.

Cena za stavbu Rozšíření ČOV Uhlířské Janovice

Věžový vodojem Moravská Huzová

Oceněni byli:

Investor: VHS SITKA, s. r. o.

Projektant: VODING HRANICE, spol. s.r.o.

Zhotovitel: ARKO TECHNOLOGY, a. s.

Předání ceny za stavbu Věžový vodojem Moravská Huzová
Cena za stavbu Věžový vodojem Moravská Huzová
Předání ceny za stavbu ČOV Přerov – kalová koncovka

Zvláštní ocenění SVH ČR a SOVAK ČR v kategorii I – stavby oboru VaK

 

ČOV Přerov – kalová koncovka

Oceněni byli:

Investor: Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

Projektant: SWECO Hydroprojekt, a. s.

Zhotovitel technologické části: ARKO TECHNOLOGY, a. s.

Zhotovitel stavební části: OHL ŽS, a. s., Divize M – Morava

Technický dozor investora: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.

Cena za stavbu ČOV Přerov – kalová koncovka

KATEGORIE II – podkategorie nad 50 mil. Kč

 

Úprava ohlaví plavební komory Hořín

Oceněni byli:

 

Investor: Ředitelství vodních cest ČR

Projektant: Valbek, spol. s r.o. a AQUATIS a. s.

Zhotovitel: Metrostav a. s.


 

Předání ceny za stavbu Úprava ohlaví plavební komory Hořín
Cena za stavbu Úprava ohlaví plavební komory Hořín
Předání ceny za stavbu Višňová, Víska – výstavba suché nádrže na Krčelském potoce

Višňová, Víska – výstavba suché nádrže na Krčelském potoce

Oceněni byli:

 

Investor:  Povodí Labe, státní podnik

Projektant:  HG partner, s.r.o.

Zhotovitel: SMP CZ, a. s.

Cena za stavbu Višňová, Víska – výstavba suché nádrže na Krčelském potoce

KATEGORIE II – podkategorie do 50 mil. Kč

Revitalizace Bartošovického potoka

Oceněni byli:

Investor: Lesy ČR, s. p.

Předání ceny za stavbu Revitalizace Bartošovického potoka
Cena za projekt Revitalizace Bartošovického potoka
Předání ocenění za stavbu Dyje, retenční prostor Novosedly

Dyje, retenční prostor Novosedly

 

Oceněni byli:

Investor: Povodí Moravy, s. p.

Projektant:  Atelier FONTES, s.r.o.

Zhotovitel:  KAVYL, spol. s r.o.

 

Ocenění za stavbu Dyje, retenční prostor Novosedly

Zvláštní ocenění SVH ČR v kategorii II – stavby v oboru vodních toků

DVT Andělice, Pocinivice, Rekonstrukce úpravy

Investor: Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: SWECO Hydroprojekt a.s.

Zhotovitel: Společnost pro výstavbu DVT Andělice – IMOS Brno, a.s. (vedoucí společník), IMOS Brno, POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

 

Předání ocenění za stavbu DVT Andělice, Pocinivice, Rekonstrukce úpravy
Ocenění za stavbu DVT Andělice, Pocinivice, Rekonstrukce úpravy

Úplný text k setkání vodohospodářů a k soutěži Vodohospodářská stavba roku 2021 od Ing. Jana Plechatého z Vodohospodářského rozvoje a výstavby a.s. naleznete v č. 4/2022 časopisu Sovak. Podrobnější popis a fotografie všech staveb budou zveřejněny ve druhé části textu na webových stránkách SOVAK ČR a SVH.