Vyhlášení výsledků soutěže Vodohospodářská stavba roku 2022
6. 4. 2023

Vyhodnocení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2022

Ocenění předali účastníkům výstavby vítězných staveb za organizátory soutěže RNDr. Petr Kubala, předseda SVH ČR a Ing. Miloslav Vostrý, předseda SOVAK ČR a dále za garanty soutěže Ing. Aleš Kendík, vrchní ředitel sekce vodního hospodářství MZe a Mgr. Lukáš Záruba, ředitel odboru ochrany vod MŽP.

Na závěr setkání vodohospodářů v Kongresovém centru v Praze k příležitosti SDV dne 22. 3. byly vyhlášeny výsledky soutěže Vodohospodářská stavba roku 2022, kterou jako každý rok organizuje Svaz vodního hospodářství ČR a SOVAK ČR, pod záštitou MZe a MŽP. Letos bylo do soutěže přihlášeno celkem 17 staveb, z toho z toho 8 v kategorii I a 9 v kategorii II.

Ocenění předali účastníkům výstavby vítězných staveb za organizátory soutěže RNDr. Petr Kubala, předseda SVH ČR a Ing. Miloslav Vostrý, předseda SOVAK ČR a dále za garanty soutěže Ing. Aleš Kendík, vrchní ředitel sekce vodního hospodářství MZe a Mgr. Lukáš Záruba, ředitel odboru ochrany vod MŽP.

Oceněny byly tyto stavby:

Kategorie I, podkategorie nad 50 mil. Kč

Rekonstrukce úpravny vody Adolfovice

Investor: Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.

Projektant: VODING HRANICE, spol. s.r.o.

Zhotovitel: KUNST, spol. s.r.o.; IMOS Brno, a.s.

Technický dozor investora: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Předání ocenění v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2022 – Rekonstrukce úpravny vody Adolfovice
Předání ocenění v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2022 – Obříství – rekonstrukce vodovodní shybky

Obříství – rekonstrukce vodovodní shybky

Investor: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Zhotovitel: PRAGIS, a.s.

Správce stavby: Garnets Consulting a.s.

Kategorie II, podkategorie pod 50 mil. Kč

ČS A VDJ Ládví, rekonstrukce dochlorování

Investor a správce majetku hl. města Prahy: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektant: ERMEX Engineering, s.r.o.

Zhotovitel: Česká voda - MEMSEP, a.s.

Předání ocenění v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2022 – ČS A VDJ Ládví, rekonstrukce dochlorování
Předání ocenění v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2022 – Čistírna odpadních vod Hlína

Čistírna odpadních vod Hlína

Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

Projektanti: AGPOL, s.r.o.; ConWe s.r.o.

Zhotovitel: PORR a.s. Oblast Morava

Zvláštní ocenění SVH ČR a SOVAK ČR v kategorii I získala stavba:

Sanace komor VDJ Flora

Investor a správce majetku hl. města Prahy: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Kategorie II, podkategorie nad 50 mil. Kč

Předání ocenění v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2022 – Sanace komor VDJ Flora
Předání ocenění v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2022 – Revitalizace Vltavy Vraňany–Hořín

Revitalizace Vltavy Vraňany–Hořín

Investor: Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant a správce stavby: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Zhotovitelé: PAS Natura s.r.o.; Vodohospodářské stavby a.s.

Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta, etapa II.B

Investor: Povodí Moravy, s.p.

Projektanti: Sweco Hydroprojekt a.s.; AQUATIS a.s.

Zhotovitelé: SILNICE GROUP a.s. vedoucí sdružení Společnost Morava, VÁHOSTAV SK, a.s.; INSTA CZ s.r.o.

Správcové stavby: AP Investing s.r.o. vedoucí sdružení; Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Předání ocenění v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2022 – Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta, etapa II.B
Předání ocenění v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2022 – Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka

Kategorie II, podkategorie: pod 50 mil. Kč

Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka

Investor: Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram

Projektant a technický dozor: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Úhlava, jez Bystřice, rekonstrukce jezu a výstavba rybího přechodu

Investor: Povodí Vltavy

Projektant: Ing. Milan Jícha

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Předání ocenění v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2022 – Úhlava, jez Bystřice, rekonstrukce jezu a výstavba rybího přechodu
Předání ocenění v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2022 – VD Orlík – modernizace lodního výtahu

Zvláštní ocenění SVH ČR a SOVAK ČR v kategorii II získala stavba:

VD Orlík – modernizace lodního výtahu

Investor: Povodí Vltavy, státní podnik

Zhotovitelé: Metrostav a.s.; EL-VY spol. s r.o.(technologická část)

Mimořádné ocenění SVH ČR a SOVAK ČR za mimořádnými přínosy pro vodní hospodářství získaly stavby:

v kategorii I:

MVE areál VDJ Jesenice

Investor: VODA Želivka, a.s.

Projektant: VODING HRANICE, spol. s r.o.

Zhotovitel: KUNST, spol. s r. o.

Předání ocenění v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2022 – MVE areál VDJ Jesenice
Předání ocenění v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2022 – Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné

v kategorii II:

Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné

Investor: Obec Rapotín

Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Podrobnější charakteristiku staveb se dozvíte v článku Ing. Jana Plechatého Představení staveb přihlášených do soutěže Vodohospodářská stavba roku 2022, který byl zveřejněn v č. 3/2023 časopisu Sovak.

Ing. Jan Plechatý na slavnostním setkání vodohospodářů k Světovému dnu vody 2023