Webové okno Ministerstva zemědělství
17. 3. 2021

Výzva Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací I. Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ (dále jen program 129 410).

Žádosti o podporu v rámci programu 129 410 jsou přijímány od 1. dubna 2021 do 30. září 2021 nebo do vyčerpání alokace. Celková alokace výzvy je 1 500 mil. Kč. Kompletní podmínky výzvy naleznete zde.

Žádosti o poskytnutí finanční podpory se podávají prostřednictvím Jednotného dotačního portálu pod záštitou Ministerstva financí (dále jen „JDP“) na: https://isprofin.mfcr.cz/rispf v rozsahu přílohy č. 2 Pravidel, a to v rámci následujících výzev:

  • 129 412-1 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů III
  • 129 413-1 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací III

Registraci na JDP lze provádět již nyní, ale uvedené výzvy budou pro podávání žádostí dostupné od 1. 4. 2021.