Nultý ročník mezinárodní soutěže zručnosti vodárenských pracovníků Water Final V4
9. 10. 2019

Water Final V4

Setkání Water Final V4

Ve dnech 25.–27. září 2019 uspořádala Asociácia vodárenských spoločností ve spolupráci s asociacemi zemí V4 nultý ročník mezinárodní soutěže zručnosti vodárenských pracovníků Water Final V4. Českou republiku zde zastupovalo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, z. s., (SOVAK ČR) a Maďarsko MaVíz – MaVíz Magyar Víziközmű Szövetség. Polský partner, IGWP-Izba Gospodarcza Wodociagi Polskie, se nemohl letošního setkání zúčastnit. Jako host byla přizvaná i ukrajinská asociace – Asociacia Ukrvodokanalekologia z Kyjeva.

Setkání proběhlo v Hotelu pod Lipou v Harmónii pri Modre a na workshopu se prezentovaly jednotlivé partnerské asociace. Prezident Asociácie vodárenských spoločností (AVS) Ing. Stanislav Hreha, PhD. po slavnostním zahájení setkání podrobněji představil úvodní ročník soutěže zručnosti zemí V4. Ing. Ivana Mahríková, PhD., vedoucí kanceláře AVS seznámila přítomné s aktivitami asociace. Maďarskou asociaci vodárenských společností – MaVíz představil zástupce jejího generálního sekretáře Kovács Balázs, který zmínil i problematiku maďarských vodárenských sazeb, cenové regulace a obnovy infrastruktury. Rovněž zdůraznil nedostatek pracovníků v maďarském vodárenském odvětví a problém jejich finanční motivace.

Nultý ročník mezinárodní soutěže zručnosti vodárenských pracovníků Water Final V4
Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR

Ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák přiblížil činnost spolku, který v listopadu tohoto roku oslaví 30 let své existence. Informoval o stavu vodního hospodářství v České republice a zaměřil se i na porovnání vodovodní a kanalizační sítě v rámci celé Evropy, a to hlavních ukazatelů (napojení, ztráty, kvalita vody pitné i vypouštěné, délky sítí, ceny vodného a stočného).  V České republice má možnost připojení na veřejnou kanalizaci až 86 procent obyvatel, 95 % obyvatel na vodovod, čímž patří Česká republika mezi přední státy v Evropě. Na závěr workshopu vystoupil prof. Štefan Stanko ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě, který hovořil o vzdělávání v oblasti vodního hospodářství a zdůraznil potřebu motivace budoucích studentů a zvýšení jejich zájmu o povolání v tomto odvětví. 

Odpolední program hlavního dne se odehrál na hřišti před hotelem za krásného slunečního počasí, kde proběhla ukázka montáže vodovodního potrubí a vodovodní přípojky. Prezentovalo se dvojčlenné družstvo se zaměstnanci společnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Ukázka byla komentovaná a následně překládaná do anglického jazyka. Představeny byly rovněž postupy, materiál, nářadí, ale i podmínky, za jakých by měly proběhnout následující ročníky.

Nultý ročník mezinárodní soutěže zručnosti vodárenských pracovníků Water Final V4

Poté se uskutečnilo setkání partnerů ohledně příprav soutěžních pravidel Water Final V4. Předpokládaný cyklus pořádání soutěže je dvouletý. Probírala se i složení týmů a ostatní pravidla, která budou ještě podrobněji specifikována. Diskuse pokračovala i na závěrečném slavnostním večeru, kde organizátor soutěže poděkoval účastníkům úvodního setkání Water Final V4 za jejich účast a podporu. Zároveň vyjádřil naději, že se nám podaří založit novou tradici soutěží, které budou probíhat na mezinárodní úrovni za účasti všech vodárenských asociací zemí V4.

Mgr. Martina Bujňačeková
Asociácie vodárenských spoločností