Mezinárodní konference Water Loss 2022
17. 5. 2022

Water Loss 2022 v Praze

Mezinárodní konferenci Water Loss 2022, která proběhne ve dnech 19.–22. 6. v Praze, pořádá Asociace pro vodu ČR (CzWA) jako konferenci IWA v gesci odborné skupiny Water Loss. SOVAK ČR je mediálním partnerem  konference. 

Konference přinese novinky z oboru hospodaření s vodou a ztráty vody. Vystoupí na ní 91 řečníků ze 33 zemí světa, mezi nimi je i šest českých přednášejících. Poslední den konference proběhne panelová diskuze, která se bude zaobírat legislativním rámcem hospodaření s vodou zejména s ohledem na novou povinnost členských států EU zajistit regulaci ztrát vody na národní úrovni.

Pro české účastníky je připraveno tlumočení a zvýhodněné vstupné. Více informací zde.