Úvodní slider webináře SOVAK ČR Digitální voda
22. 6. 2021

Webinář SOVAK ČR Digitální voda

SOVAK ČR ve spolupráci s CzWA a DHI a.s. uspořádal dne 17. 6. 2021 seminář Digitální voda, nejenom s ohledem na dané téma v on-line podobě.

Obsahově pak jednotlivé přednášky provázely účastníky od teoretického úvodu zaměřeného na digitální standardy a strategie přes představení aktuálních technologických novinek po prezentace příkladů a sdílení zkušeností z praxe jednotlivých společností, činných v oboru vodovodů a kanalizací. Akce také reagovala na významné trendy současnosti – což je kromě klimatických změn a rostoucí urbanizace právě digitalizace. Nutnost digitalizace se výrazně projevila během pandemie covid-19, a to nejen ve vodním hospodářství. Akce, která byla úspěšně moderována za SOVAK ČR Ing. Ondřejem Benešem, Ph.D., MBA, LL.M., členem představenstva, přilákala pozornost více než 70 posluchačů. Přednášející pak reprezentovali významné subjekty, které aplikují či přicházejí s novinkami z oblasti digitalizace (nejenom) oboru vodovodů a kanalizací. Konkrétně se jednalo o Pražskou vodohospodářskou společnost a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Popron Systems s.r.o., H.C.M. s.r.o., ČEVAK a.s., Vodárny Kladno-Mělník, a.s., Xylem Česká republika spol. s r.o., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. a DHI, a.s.

Ing. Bc. Martin Srb, Ph. D., IWA CZ a Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Tematicky byla představena široká škála technologií a praktických aplikací, např. BIM, elektronický vyjadřovací portál, digitální skenování, systémy pro řízení všech klíčových procesů v organizaci, informační systémy ve vodárenství, technologie na ověřování životnosti potrubí, aplikace pro snížení ztrát vody, resp. optimalizaci provozu vodovodní sítě.

Ing. Karel Pryl DHI a.s.