Workshop SOVAK ČR: Otázky a odpovědi k poplatkové agendě dle zákona o vodách za rok 2019
28. 1. 2020

Workshop SOVAK ČR: Otázky a odpovědi k poplatkové agendě dle zákona o vodách za rok 2019

V souvislosti s blížícím se termínem plnění ohlašovacích povinností dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, po novele zákonem č. 113/2018 Sb., především podáním poplatkového přiznání za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a odběr vod podzemních za rok 2019, uspořádal dne 22. 1. 2020 SOVAK ČR Workshop s názvem Otázky a odpovědi k poplatkové agendě dle zákona o vodách za rok 2019.

Workshop SOVAK ČR: Otázky a odpovědi k poplatkové agendě dle zákona o vodách za rok 2019
Workshop SOVAK ČR: Otázky a odpovědi k poplatkové agendě dle zákona o vodách za rok 2019

Seminář byl moderován předsedou komise metrologie SOVAK ČR Ing. Petrem Sýkorou, Ph.D., a hlavními přednášejícími byli zástupci Státního fondu životního prostředí ČR, tedy nově zástupci správce poplatků – Ing. Karla Ferinová, ředitelka odboru finančních příjmů a Ing. Jana Pastorková vedoucí oddělení poplatkové agendy. 

Nutno říci, že především v oblasti zpoplatnění vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor vykazuje současná právní úprava značné a zcela zásadní nedostatky. V tuto chvíli je možno jen velmi těžko nalézt jednotný a transparentní přístup v této problematice. 

Zástupcům Státního fondu životního prostředí ČR tak jistě patří velký dík za společné hledání řešení při plnění kontroverzních požadavků současné právní úpravy.

Ing. Petr Sýkora, Ph.D.
předseda komise metrologie SOVAK ČR

Workshop SOVAK ČR: Otázky a odpovědi k poplatkové agendě dle zákona o vodách za rok 2019