Dubnové vydání časopisu Pro města a obce
24. 4. 2020

Zaujalo nás: Cena vody roste. Ještě dlouho? v časopise Pro města a obce

V dubnovém vydání časopisu Pro města a obce byl zveřejněn článek Zuzany Pacinové ohledně výše plateb za vodné a stočné i v souvislosti s aktuálním přesunem DPH za vodné a stočné do nižší sazby. K vysvětlení nárůstu cen byla zmíněna Ing. Miloslavem Vostrým, předsedou představenstva SOVAK ČR mimo jiné i nutnost investic do obnovy vodohospodářské infrastruktury. „Objem těchto prostředků u odpovědných vlastníků veřejných vodovodů a kanalizací narůstá a tvoří největší nákladovou položku při kalkulacích výše plateb za vodné a stočné.“ Dále v textu předseda představenstva upozorňuje, že uměle nastavené nízké ceny v některých lokalitách nevedou k dostatečné tvorbě zdrojů pro opravu a obnovu infrastruktury. Více se dozvíte v článku zde.