Diskusní speciál na iVodárenství.cz
30. 7. 2020

Zaujalo nás: ​​​​​​​Diskusní speciál iVODÁRENSTVÍ.CZ: Jak zvládli vodohospodáři pandemii a jak se připravují na sucho

Na zajímavá témata zkušenosti vodohospodářů z pandemie a dlouhodobé sucho a jeho dopady na vodárenství byla uspořádána debata ve studiu iVodárenství.cz. Zúčastnili se jí Mgr. Jiří Paul, MBA, místopředseda CzWa – Asociace pro vodu ČR z.s., Ing. Vilém Žák, ředitel SOVAK ČR, Ing. Jiří Heřman, předseda představenstva ČEVAK a.s. a Mgr. Milan Šmíd, starosta Žirovnice.

Ředitel SOVAK ČR mimo jiné zmínil, že pandemie byla příležitost nabídnout členům spolku nové služby a zdůraznil, že se vodárenské společnosti se situací dokázaly úspěšně vypořádat, během dvou a půl měsíců se žádná z nich nedostala do situace, kdy by přestala vodu vyrábět nebo odpadní vodu čistit. SOVAK ČR také nyní u svých členů provádí dotazníkové šetření, jak se pandemie projevila v ekonomice každé jednotlivé firmy. Diskutováno bylo i téma zařazení vodárenských společností do kritické infrastruktury, kdy v současnosti jich do tohoto režimu podle zákona o krizovém řízení spadá velmi málo. Je ale otázkou, jakým způsobem do budoucna takovou situaci řešit. Více se dozvíte zde.