Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR, na konferenci VODA ZLÍN 2019
10. 4. 2019

Zaujalo nás: Konference Voda Zlín 2019 na Vodárenství.cz

Logo konference VODA ZLÍN 2019

Server Vodárenství.cz věnoval v několika svých článcích pozornost 23. ročníku Mezinárodní vodohospodářské konference VODA ZLÍN 2019, která proběhla ve dnech 14. a 15. března v prostorách Interhotelu Moskva ve Zlíně. Konference se zúčastnili i představitelé Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR): předseda představenstva SOVAK ČR Ing. Miloslav Vostrý a ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák. Vodárenství.cz vybralo z úvodního slova ředitele SOVAK ČR následující vyjádření.

SOVAK ČR je členem skupiny Voda-sucho, kterou vede ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. „V této souvislosti řešíme jako spolek především provozní a technické věci,“ poznamenal Oldřich Vlasák. SOVAK ČR je také předním členem takzvané Koalice pro sucho, která má za cíl koordinovat součinnost všech zainteresovaných ministerstev v souvislosti s problematikou sucha. Oldřich Vlasák připomenul 30 let působnosti sdružení a zdůraznil roli SOVAK ČR v Hospodářské komoře ČR, kde se stalo jakýmsi připomínkovým subjektem pro národní legislativu. Spolek je rovněž členem Výboru pro koordinaci regulace oboru vodovodů a kanalizací, který projednává zejména cenové výměry vody.

Konference VODA ZLÍN 2019
Konference VODA ZLÍN 2019

„Dlouhodobě se také zaměřujeme na tématiku dvousložkové ceny vody. Naším cílem je, aby byla cena vody sociálně únosná pro všechny vrstvy obyvatelstva. Kdo má dům za městem, platí za ni pochopitelně více než někdo, kdo žije v panelovém domě,“ nastínil příklad Oldřich Vlasák. Závěrem Oldřich Vlasák uvedl, že se nově ve sněmovně nepodařilo prosadit snížení DPH na vodu z 15 na 10 procent. „Bude to však předmětem dalšího jednání. Doufám, že se snížení o pět procent nakonec schválí,“ doplnil Vlasák a připomenul členům SOVAK ČR, že se mohou nadále podílet na vodárenské legislativě.

Podrobnou zprávu z konference si budete moct přečíst v některém z příštích vydání časopisu Sovak, připravil ji pro čtenáře časopisu Ing. Marek Coufal, Ph.D.