Výstava VODOVODY-KANALIZACE 2019
16. 8. 2019

Zaujalo nás: Ohlédnutí za výstavou VOD-KA v médiích

Letní čísla odborných časopisů se věnovala i výstavě VODOVODY–KANALIZACE 2019, kterou uspořádal SOVAK ČR ve dnech 21.–23. května 2019 na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech.

V červencovém časopise Moderní obec č. 7/2019 bylo zveřejněno ohlédnutí za výstavů pod názvem „Střípky z letošní výstavy VOD-KA“, které sepsal výkonný ředitel JUDr. Ing. Petr Měchura. Také ve Vodním hospodářství č. 7/2019 se objevilo shrnutí výstavy, a to v rubrice „Na závěr…“ v krátkém textu „Jaké trendy ukázala VOD-KA 2019“? Výstavu neopominuly ani zpravodaje Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. (SmVaK) a Ostravských vodáren a kanalizací a.s. (OVAK). SmVaK ve zpravodaji Z první ruky v článku – Léto 2019 „VOD-KA 2019 s aktivní účastí SmVaK Ostrava“ připomenul jak akci samotnou, tak i zapojení SmVaK Ostrava do nového konceptu JOB-ka.

Vodárenská soutěž zručnosti 2019
Vodárenská soutěž zručnosti 2019

Obšírněji se text zaměřil na Vodárenskou soutěž zručnosti. SmVaK zde reprezentovali provozní montéři zásahového střediska Nový Jičín a k zajímavostem patří, že si během přípravy vyhledali na internetu i videa z předchozích ročníků soutěže. Také OVAK věnoval v Tropickém zpravodaji 2/2019 prostor svému působení ve Vodárenské soutěži zručnosti, kam společnost vyslala hned dva týmy a oba byly velmi úspěšné, umístily se na druhém a třetím místě.

Na výstavě působilo také nahrávací studium iVodárenství.cz, kde probíhalo natáčení rozhovorů s osobnostmi vodohospodářství a významnými hosty výstavy. Mimo jiné tak ve studiu Pavel Hájek zpovídal ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce, či předsedu SOVAK ČR Ing. Miloslava Vostrého a ředitele SOVAK ČR Ing. Oldřicha Vlasáka. Rozhovory je možné zhlédnout na webu www.ivodarenstvi.cz.

Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR ve studiu iVodárenství.cz
Předseda představenstva SOVAK ČR Ing. Miloslav Vostrý ve studiu iVodárenství.cz

Ucelený soubor článků z výstavy a doprovodného programu (včetně Soutěže o nejlepší exponát ZLATÁ VOD-KA 2019, Soutěže o nejlepší expozici 2019, Soutěže žáků Středních odborných škol a Středních odborných učilišť oboru instalatér, Vodárenské soutěže zručnosti, či fotosoutěže VODA 2019) byl zveřejněn v aktuálním čísle časopisu Sovak.