Rozhovor s Ing. Vilémem Žákem, ředitelem SOVAK ČR, na portálu Vodárenstvi.cz
12. 5. 2020

Zaujalo nás: Rozhovor pro Vodarenstvi.cz „Členové SOVAK ČR ročně investují přes 16 miliard“

Portál Vodárenství.cz zveřejnil rozhovor s ředitelem SOVAK ČR Ing. Vilémem Žákem. Probírána byla témata prospěšnosti SOVAK ČR pro členskou základnu, mimo jiné jakým způsobem zkvalitňuje spolek služby v oblasti poskytování expertní a edukativní činnosti a také informovanost ve spolupráci s řadou institucí. Ing. Vilém Žák zmínil mimo jiné: „..chceme našim členům vytvořit informační servis, který jim umožní získávat většinu potřebných informací pro jejich práci na jednom místě a v reálném čase. Chceme vytvořit platformu, kde si budou moci sdílet nejlepší dostupné zkušenosti od svých kolegů.“ Zaznělo také ocenění toho, jak zafungovaly vodárenské společností v krizové době. Další stěžejní výzvou pro vodohospodáře v následujícím období je sucho. „V krátkodobém horizontu pomůže problém sucha zvládnout propojování nadregionálních vodárenských soustav tak, aby bylo možné lépe využívat kapacity vodních zdrojů, na které jsou napojené. V tomto směru Ministerstvo zemědělství již zajistilo finanční prostředky a připravilo program na financování první etapy těchto opatření. Z dlouhodobého hlediska se však mimo jakoukoliv pochybnost ukazuje, že pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude třeba budovat nové vodárenské nádrže umožňující zadržovat vodu během srážkové příznivých period.  Žádné jiné opatření potřebný objem vody pro vodárenské účely není schopné zajistit,“ řekl Ing. Vilém Žák. Více se dozvíte zde