Rozhovor s Ing. Vilémem Žákem, ředitelem SOVAK ČR na serveru Komunální ekologie
23. 4. 2020

Zaujalo nás: Rozhovor s ředitelem SOVAK ČR na portálu Komunální ekologie

Portál Komunální ekologie zveřejnil rozhovor s ředitelem SOVAK ČR Ing. Vilémem Žákem. Rozhovor připravili Hana Tomášková a Pavel Mohrmann. Tématy rozhovor byly zvládání sucha, fungování vodárenských společností v době pandémie a také funčnost řešení omezování spotřeby vody v reakci na problém sucha. Ing. Vilém Žák zmínil mimo jiné: „Určitý prostor na snížení využívání povrchové vody je v průmyslu a energetice zaváděním nejmodernějších technologií, ale rozhodně se nebude jednat o tak velkou redukci odběrů, k jaké došlo v ČR za posledních 30 let. Spotřeba vody v obecné rovině má samozřejmě úzkou vazbu na ekonomiku výroby a distribuci, kde se projevuje tzv. vodárenský efekt. Čím nižší je spotřeba vody, tím vyšší jsou měrné fixní náklady na 1 m3 vyrobené pitné, nebo vyčištěné odpadní vody. Fixní náklady přitom tvoří 80 % z celkových nákladů. Jestliže vodárenské společnosti musí ze zákona vytvářet zdroje na obnovu vodohospodářského majetku, nejde to jinak než prostřednictvím vodného a stočného. Tím odpovídám částečně na otázku, jestli by další pokles spotřeby způsoboval problémy.“ Více se dozvíte zde.