Listopadové číslo časopisu Moderní obec
4. 11. 2020

Zaujalo nás: Rozhovor v časopise Moderní obec

Pro listopadové číslo časopisu Moderní obec připravil šéfredaktor Ivan Ryšavý rozhovor s ředitelem SOVAK ČR Ing. Vilémem Žákem, zaměřený nejen na webkonferenci Provoz vodovodů a kanalizací, dne 3. 11. 2020 zahájenou (více viz tisková zpráva zde). Dalšími tématy rozhovoru byly i sucho, zvládání doby koronavirové v oboru vodovodů a kanalizací, či kybernetická bezpečnost. Na otázku týkající se propojování vodárenských soustav v rámci boje se suchem Ing. Vilém Žák zmínil meziresortní pracovní komisi VODA-SUCHO, jejíž členem je i SOVAK ČR, a s tím související harmonogram všech relevantních kroků/projektů, které mohou přispět k adaptaci na klimatický vývoj na období nadcházejících deseti let, připravený touto skupinou: „SOVAK ČR do tohoto harmonogramu předložil 257 konkrétních projektů týkajících se propojování a posilování vodárenských soustav v celkové výši 28 mld. Kč. Tyto projekty tvoří jen malou část uvedeného Harmonogramu.“ Ve zhodnocení reakce vodárenských společností a SOVAK ČR vzhledem k obtížné situaci na jaře při výskytu rizika nákazy covid-19 Ing. Vilém Žák uvedl, „První vlnu pandemie jsme zvládli jen díky příkladné spolupráci s naším oborovým regulátorem – Ministerstvem zemědělství, které nám mimo jiné zprostředkovalo zápůjčku 2 000 kusů obličejových masek ze strategických rezerv HZS pro ty nejexponovanější vodohospodářské profese. SOVAK ČR ve spolupráci s největšími vodárnami pak zajišťoval distribuci ochranných pomůcek mezi své členy po celé ČR. Bez této pomoci by zejména pracovníci v provozech kanalizací a čistíren odpadních vod měli velký problém.“ Více se dozvíte v rozhovoru na stranách 52 a 53.