Srpnové číslo časopisu Pro města a obec
20. 8. 2020

Zaujalo nás: Rozhovor v časopise Pro města a obec

V srpnovém čísle časopisu Pro města a obec byl zveřejněn rozhovor s ředitelem SOVAK ČR Ing. Vilémem Žákem, který připravila Zuzana Pacinová. Tématy rozhovoru byly mimo jiné kvalita pitné vody, sucho a nedostatek vody, či investice do vodohospodářské infrastruktury. Na otázku ohledně kvality vod Ing. Vilém Žák uvedl: „..Podle dotazníkového šetření SOVAK ČR v souvislosti se zhoršenou kvalitou surové vody vybraní vlastníci vodohospodářské infrastruktury investovali či měli připravené investice v souhrnné výši překračující 2 mld. Kč. Podle mne je ale potřeba se ptát, zda není účelnější řešit příčinu, nejen následek. Lepší a účinnější ochrana vodních zdrojů je určitě lepší, než následně složitě technicky s velkými investičními a provozními náklady vyrábět pitnou vodu.“ Rozhovor se zaměřil i na problematiku ceny vody. „...Vodné a stočné totiž není pouze platba za vodu, ale platba za službu spočívající v dodávkách pitné vody až ke spotřebiteli, v prakticky neomezeném množství po dobu 24 hodin 365 dní v roce v požadované kvalitě, která je pravidelně kontrolována. Výše plateb je ovlivněna řadou faktorů, které v polovině roku ještě nelze predikovat. Lze očekávat meziroční navýšení minimálně o inflaci, která se aktuálně pohybuje okolo 3 %,“ upřesňuje Ing. Vilém Žák. Více se dozvíte v rozhovoru zde.