20. 5. 2019

Zaujalo nás: Rozhovor v časopise Vodní hospodářství

V časopise Vodní hospodářství č. 4/2019 byl zveřejněn obsáhlý rozhovor s ředitelem SOVAK ČR Ing. Oldřichem Vlasákem.

V rozhovoru se ředitel SOVAK ČR vyjádřil i k problematice provozování vodohospodářské infrastruktury: „Ve vodním hospodářství je ale vytváření konkurenčního prostředí často prezentována jako něco škodlivého, co je potřeba urychleně eliminovat. Namísto seriózních diskusí o rizicích vyplývajících z provozování vodohospodářské infrastruktury, nákladové efektivitě, poměru generovaných prostředků určených na opravy a obnovu infrastruktury vůči její hodnotě či plnění řady zákonných povinností, jsme svědky prázdných diskusí o „návratu české vody do českých rukou“ (vodu nikdo nemůže vlastnit, stát ani města nikdy nad ní neztratila kontrolu) či o „garancích“ nižší ceny vody. K tomuto stavu jsme přispěli i my vodohospodáři, jelikož v minulosti jsme se příliš soustředili na řešení technických záležitostí a pozapomněli na odvěkou pravdu, že vítězem není ten, kdo dosáhne vytčených cílů, ale ten, kdo dokáže třeba i malý kus odvedené práce před veřejností řádně obhájit.“

Z dalších zajímavých nastíněných témat byla novela vodního zákona, situaci v Evropské unii ohledně vodního hospodářství, ale třeba i výklad vodního zákona, k němuž Ing. Oldřich Vlasák v rozhovoru uvádí: „Výklad vodního zákona a jeho realizace ve vodohospodářské praxi jednotlivými pracovníky vodoprávních úřadů tak v naprosté většině případů vychází z celkového pohledu státní správy na ochranu vod a vodní hospodářství. Na druhé straně je pravdou, že nejen ve vodním hospodářství můžeme pozorovat obecnou praxi, kdy státní správa při svém rozhodování inklinuje spíše k opakování řešení, která byla realizována v minulosti než k hledání nových postupů. Když k tomu vezmeme v úvahu i skutečnost, že naše legislativa nejen v oblasti životního prostředí postupně nabobtnává a ze zákonů obecné povahy se stávají detailní kuchařky s řadou konkrétních ustanovení a postupů, nelze se pak divit, že se úředníci raději striktně drží litery zákona, než aby volili neotřelá, v zákonech jen obecně popsaná, ale v dané lokalitě zcela vyhovující řešení.“

Celý rozhovor je k dispozici zde.