18. 1. 2019

Zaujalo nás: Rozhovor v prosincovém čísle Pro města a obce

V prosincovém čísle 2018 Pro města a obce se problematika oboru vodovodů a kanalizací stala tématem měsíce. V komplexu několika článků se tak čtenáři měli možnost seznámit například s možnostmi využití mobilních úpraven v případě nedostatku pitné vody u obcí a měst, či s nejčastějšími otázkami řešenými v souvislosti s kvalitou pitné vody v obcích. V článku Nouzové řešení zaznělo i následující doporučení Komise SOVAK ČR pro úpravny vody: „mobilní úpravna by měla být pro obce pouze nouzovým řešením pro případy, kdy dojde ke kolapsu stávající úpravny nebo je třeba vykrýt dočasné zvýšení spotřeby.“… „Pro řešení dlouhodobých problémů s kvalitou pitné vody v obcích a městech doporučuje SOVAK ČR obrátit se na provozovatele větších vodárenských soustav v okolí, jehož odborníci by měli být schopni posoudit situaci a navrhnout trvalé řešení.“ V textu Sledujeme pitnou vodu shrnula Ing. Monika Jankovská, vedoucí Laboratoře Monitoring Praha dotazy zástupců samosprávy na téma rozborů pitné vody v obci. V rozhovoru s ředitelem SOVAK ČR Ing. Oldřichem Vlasákem byly zmíněny mimo jiné i připomínky SOVAK ČR k novele vodního zákona, „Velkou a zásadní výtku máme k ustanovení, které říká, že i voda z odlehčovacích komor je odpadní vodou a podle toho se s ní má nakládat. Až pozměňovacím návrhem ve Sněmovně bylo přijato rozlišení odlehčovacích komor na stokové síti a v čistírně odpadních vod. Vůbec nebyly brány v potaz důsledky, jaké to u provozovatelů kanalizačních sítí vyvolá.“ Ing. Oldřich Vlasák rovněž připomněl nutnost systémových opatření pro zvládání sucha v budoucnosti, jakými jsou propojování vodárenských soustav, případná úprava režimu vodárenských nádrží, či urychlení procesů schvalování výstavby nových vodních nádrží. Na otázku ohledně dotací, které v posledních letech směřovaly do čistíren odpadních vod a do kanalizací, ředitel SOVAK ČR zmínil nutnost se nadále zaměřit na údržbu a obnovu velkých páteřních vodárenských přivaděčů, na jejichž financování budou po dohodě mezi ministerstvy životního prostředí a zemědělství peníze uvolněny. Více se dozvíte v rozhovoru zde.

Příloha Velikost
rozhovor_Vlasak.pdf 130.05 KB