27. 2. 2018

Zaujalo nás: Sedimenty a kaly v Odpadovém fóru

Aktuální číslo Odpadového fóra (č. 3/2018) věnovalo v několika článcích pozornost tématu sedimentů a kalů. Názor na oběhové hospodářství a obor vodovodů a kanalizací vyjádřil v rubrice Ohlasy čtenářů ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák. Uvedl, že „asi nejvýznamnější změnou, kterou obor VaK prochází, je změna ve způsobu nakládání s čistírenskými kaly. V nedávné době přijaté vyhlášky mimo jiné výrazným způsobem zpřísnily mikrobiologické požadavky na kvalitu kalů, a to jak pro jejich aplikaci na zemědělskou půdu (s odloženou účinností od 1. 1. 2020), tak i pro jejich kompostování (platné již od roku 2017). Čistírenské kaly budou i nadále v centru pozornosti i kvůli stále častěji potvrzovaným nálezům těžkých kovů, farmak či antibiotik. Na druhé straně čistírenské kaly obsahují i nezanedbatelné množství cenných látek, například fosforu.“ Úplný text je k dispozici v PDF.

Na problematiku rizik a výhod při využití čistírenských kalů na zemědělské půdě se dále zaměřili Ladislava Matějů, Zdislava Boštíková a Magdalena Zimová ze Státního zdravotního ústavu. Nové technologie týkající se kalového hospodářství v čistírnách odpadních vod představil Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., a to na příkladu Olomouce. V tomto roce je zde dokončován projekt Doplnění kalového hospodářství ČOV. Instalací linky na sušení kalu by mělo dojít k výraznému poklesu objemu produkovaných kalů. Více se dozvíte na stranách 25–27.