16. 5. 2018

Zaujalo nás: Téma recyklace vod na stránkách VŠCHT Praha

Na webové stránce Vysoké školy chemicko-technologické v Praze se objevil zajímavý článek Sucho v Česku – hledáme řešení. VŠCHT Praha zde upozornila na potřebu vyrovnávání se se suchem a s tím odpovídajícího zvyšování efektivity nakládání s vodou. Jednou z cest, jak na takovou situaci reagovat, je recyklace již použité vody. Problematice se VŠCHT Praha věnuje již několik let. V květnu navíc proběhla obhajoba disertační práce, jejímž výstupem je metodický pokyn pro vodoprávní úřady, jak postupovat při povolování recyklace vod. Jasně také ve zprávě z akademické obce zaznělo, že využívání dešťových vod není řešením sucha.   

V článku byl uveden i odkaz na Magazín Leonardo, v němž redaktorka Kateřina Havlíková vyzpovídala člena představenstva SOVAK ČR Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LLM., a odborníka z Ústavu technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LLM., zmínil, čím dále větší jednoduchost recyklace kapalných odpadů, i odpadních vod a také cenovou dostupnost membránových technologií. Proces úpravy odpadní vody pak popsal prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. a zdůraznil mimo jiné, že recyklace se daleko více využívá v zemích jako jsou Spojené státy, Austrálie, Španělsko, či Velká Británie.